SANT-E-GAL® TABLETA ZA ŽVAKANJE

Sastav proizvoda:
vitamin E

Pakovanje:
30 tableta za žvakanje

Osnovna namena:
jačanje imuniteta i usporavanje procesa starenja, dopuna terapije hroničnih bolesti