Uvod i istorijat

GALENIKA AD BEOGRAD se od osnivanja oslanja na sopstveno istraživanje i razvoj, što je tokom svih ovih godina garancija pouzdanosti i kvaliteta njenih proizvoda. Prateći trendove u nauci  Galenika je od 2007. godine u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije bila upisana u registar inovacionih delatnosti, kao istraživačko-razvojni centar. Time je dobila mogućnost da učestvuje u nacionalnim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima.

Tokom proteklih godina Galenikin Institut za istraživanje i razvoj je bio nosilac zadataka istraživačkog rada u osvajanju tehnoloških procesa za farmaceutske proizvode, poboljšanju postojećih tehnoloških postupaka, izradi, usavršavanju i primeni analitičkih postupaka, izradi predloga standarda, razvijanju novih preparata i ostalih zadataka od vitalnog značaja za celokupnu delatnost Galenike.

Čime se institut bavi

Istraživanje i razvoj kompanije Galenika danas je centar znanja i iskustva sa različitim obrazovnim profilima zaposlenih iz oblasti farmacije, tehnologije, hemije, fizičke hemije. Timovi istraživača fokusiraju svoj rad prvenstveno na razvoj generičkih lekova a naše lekove odlikuje kvalitet, bezbednost i efikasnost. Razvoj novog lekovitog oblika objedinjuje rad velikog broja profesionalaca iz raznih naučnih disciplina, na jednom zajedničkom zadatku – dobrobit i zdravlje pacijenta. Novim lekovima obogaćujemo paletu preparata Galenike i širimo terapijsku pokrivenost njima. Primenom najnovijih znanja iz farmaceutske tehnologije, razvijamo i proizvodimo kvalitetne lekove koji su bazirani na poznatim farmaceutskim supstancama, proizvedenim u skladu sa najnovijim zahtevima GMP standarda.

KLJUČNE AKTIVNOSTI

Zaposleni u istraživanju i razvoju se kontinuirano stručno usavršavaju iz oblasti farmaceutske tehnologije i industrijske farmacije uz redovno učešće na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Osnovni ciljevi istraživanja i razvoja su razvijanje tehnologija za proizvodnju različitih farmaceutskih oblika i sprovođenje svih ispitivanja i istraživanja neophodnih za dobijanje odobrenja za stavljanje lekova u promet. Gotovo kompletan asortiman kompanije Galenika je rezultat sopstvenog razvoja eksperata u Istraživanju i razvoju, a naši proizvodi se prodaju pod sopstvenim zaštićenim imenima (brand name).

Nagrade i priznanja

Ogromna posvećenost eksperata Istraživanja i razvoja naučno istraživačkom radu rezultirala je brojnim nagradama, na domaćim i inostranim izložbama, što je jasan indikator znanja i stručnosti, kao i očigledan indikator dobrog poslovanja.

XXXV. Međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna``Pronalazaštvo Beograd 2018``. 2018. godina Srbija, zlatna medalja sa likom Nikole Tesle Branka Grujić, Nebojša Cvetković, Maja Stojanović, Svetlana Ibrić za rad Masking The Unpleasant Taste Of The Api Donepezil Hydrochloride In Formulation Of Orodispersible Tablets Međunarodna izložba tehničkih inovacija, patenata i pronalazaka`` Invent Arena``, 2018. godine Češka Republika, zlatna medalja Branka Grujić, Nebojša Cvetković, Maja Stojanović, Svetlana Ibrić za rad Masking The Unpleasant Taste Of The Api Donepezil Hydrochloride In Formulation Of Orodispersible Tablets.

XIII Međunarodna izložba pronalazača``XIII International Salon of Inventions and New Technologies ``New Time``, 2017. godina, Sevastopolj, Ruska Federacija, zlatna medalja Branka Grujić, Nebojsa Cvetković, Maja Stojanović, Svetlana Ibrić, za rad Formulation and quality assessment of orodispersible tablets with a taste-masked donepezil hydrochloride , Međunarodna izložba pronalazača, `` International Salon of Inventions and New Technologies ``Inovamak``, `` 2017. godina, Skoplje, Makedonija, zlatna medalja Branka Grujić, Nebojsa Cvetković, Maja Stojanović, Svetlana Ibrić, za rad Masking The Unpleasant Taste Of The Api Donepezil Hydrochloride In Formulation Of Orodispersible Tablets.

Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignućaBeograd i diploma za ``AEROGAL® sirup, stabilna tečna formulacija desloratadina``. Autori: Jelena Pešić, Bojan Pavlović, Brankica Selaković, Tamara Denić, Andrijana Nadoveza Salatić.

XXXIII Međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna``Pronalazaštvo-Beograd 2013`` - Zlatna medalje sa likom Nikole Tesle, Udruženja pronalazača i inovatora Republike Srbije za pronalazak: ``Formulacija i tehnologija izrade AEROGAL® SIRUPA 0,5 mg/ml``. Autori: Jelena Pešić, Bojan Pavlović, Brankica Selaković, Aleksandra Marković, Tamara Denić, Andrijana Nadoveza, Aleksandra Spasić, Dijamanda Dželetović, Valentina Vranić, Irena Homšek.

XXXII Međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna„Pronalazaštvo-Beograd 2012“- Zlatna medalja sa likom Nikole Tesle, Udruženja pronalazača i inovatora Republike Srbije za pronalazak ``Stabilna formulacija film tableta sa desloratadinom`` autora Grujić B, Marić Lj, Homšek I.