Galenika a.d. Beograd kao privredni subjekat sa dugom tradicijom poslovanja čiji je prevashodni cilj odgovorno poslovanje – kako u finansijskom, tako i u društvenom aspektu – već dugi niz godina uspešno sprovodi adekvatne mere zaštite životne sredine i realizuje ciljeve koji su u saglasnosti sa strogim zahtevima standarda ISO 14001.

Kompanija nastoji da održi već dostignut najviši stepen zaštite životne sredine, najpre preventivnim delovanjem: minimizacijom stvaranja otpada i stalnim unapređenjem sistema upravljanja otpadom. GALENIKA AD BEOGRAD kontinuirano održava pozitivan imidž zahvaljujući dostupnosti velikog broja informacija široj javnosti, a sa ciljem uključivanja građana u proces odlučivanja o pitanjima koja su relevantna za očuvanje kvaliteta njihovog zdravlja.

Još jedan od načina na koji GALENIKA AD BEOGRAD pokazuje posvećenost unapređenju zdravlja i kvalitetu životnog standarda jesu različiti projekti u oblasti zaštite životne sredine koje kompanija realizuje kako samostalno, tako i u saradnji sa iskusnim partnerima. GALENIKA AD BEOGRAD podržava različite društvene inicijative koje za cilj imaju poboljšanje zdravlja i kvaliteta života građana, kao i očuvanje životne sredine kroz realizaciju brojnih projekata, kao i promovisanje zdravog stila života.

Politika zaštite životne sredine