GMP i ISO standardi: Galenikin pasoš za konkurentnost na globalnom tržištu

Farmaceutski sistem kvaliteta predstavlja neophodan element za povećanje konkurentnosti na globalnom tržištu lekova.

Galenika je odgovorna kompanija orijentisana ka budućnosti. Galenika ima uspostavljene sisteme kvaliteta koje kontinuirano obnavlja implementiranjem novih zahteva međunarodno priznatih standarda. Efektivan sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa najboljom svetskom praksom u kompaniji Galenika se realizuje kroz implementaciju smernica GMP, ISO i HACCP standarda.

Galenika je posvećena doslednoj primeni najviših standarda poslovanja kako bi osigurala najviši nivo kvaliteta i bezbednosti proizvoda.

  • EU GMP sertifikat za Fabriku čvrstih farmaceutskih preparata dobijen 2017. godine
  • GMP sertifikat Ruske Federacije za sve proizvode koji su registrovani u ovoj državi
  • GMP sertifikat za sve proizvodne pogone lekova koje je izdalo Ministarstvo zdravlja Srbije
  • GMP usaglašenost Kontrole kvaliteta potvrđena je i proverom od strane ugovornih partnera
  • ISO 9001:2015 standard koji Galenika primenjuje u procesima projektovanja, proizvodnje, ugradnje i servisiranja proizvoda u skladu sa zahtevima korisnika i zakonskom regulativom.
  • HACCP sertifikat za proizvodnja dijetetskih proizvoda visokog nivoa kvaliteta.

Galenikini sertifikati

Klikom na neku od slika, možete videti sertifikate kvaliteta koje Galenika poseduje

Politika kvaliteta i bezbednosti proizvoda

Klikom na sliku, možete videti Galenikinu politiku kvaliteta i bezbednosti proizvoda