UTICAJ NOCEBO EFEKTA NA PREKID TERAPIJE

U naučnom časopisu JAMA, u februaru ove godine, publikovan je naučni članak na temu uticaja nocebo efekta na prekid terapije. Nocebo efekat predstavlja negativno očekivanje od terapije.

Iako mnogo manje proučavan od placebo efekta, nocebo efekat je dokazan u različitim terapijama, kako u eksperimentalnim, tako i u realnim uslovima. Što je veća negativna percepcija terapije kod pacijenta, to je jači nocebo odgovor. Dakle, pacijent čita o neželjenim efektima leka iz svoje terapije (najčešće na internetu) i počinje da veruje da su isti ti neželjeni efekti prisutni i kod njega, iako zapravo isti ne postoje. (1)

Ispitivanje „N-of-1 Trial of a Statin, Placebo, or No Treatment to Assess Side Effects “, publikovano u The New England Journal of Medicine, potvrdilo je ono što su lekari već duže vreme zapažali: Negativna očekivanja pacijenata na terapiji statinima, a ne farmakološko delovanje leka, često su odgovorna za neželjene efekte koje nije moguće tolerisati. Nocebo efekat može biti jači za lekove koji se koriste za prevenciju bolesti kod asimptomatskih pacijenata. (2)

SAMSON (Self-Assessment Method of Statin Side Effects or Nocebo) studija je pokazala da je čak 90% neželjenih efekata statina objašnjeno nocebo efektom. Na kraju ove studije, pacijenti su uvideli kako su ocenjivali svoje simptome tokom sve 3 sekvence lečenja (lek, placebo i bez terapije), što je bilo dovoljno uverljivo da ubedi 50% njih da nastave sa terapijom statinima. Pojedini pacijenti, koji su isticiali snažne neželjene efekte ordinirane terapije, su bili veoma iznenađeni kada su saznali da zapravo nisu primali statin, već placebo.  

Izvor:

1. Slomski A. “Important Conversations” Are Needed to Explain the Nocebo Effect. JAMA. 2021;325(8):707–709.

2. Wood FA, Howard JP et al.: N-of-1 Trial of a Statin, Placebo, or No Treatment to Assess Side Effects. N Engl J Med. 2020 Nov 26;383(22):2182-2184.

3. Cochrane Central Register of Controlled Trials: Self-Assessment Method for Statin Side-effects Or Nocebo. NCT02668016.

Leave a reply