Novi ACC vodič za dijagnostiku i lečenje srčane amiloidoze

Američki koledž za kardiologiju (ACC) objavio je konsenzusom utvrđen vodič za rano prepoznavanje, dijagnostiku i lečenje srčane amiloidoze koje obezbeđuje postizanje najpovoljnijeg ishoda ove bolesti. Amiloidoza srca je vrsta restriktivne kardiomiopatije (RCM) koja se javlja kada amiloidni depoziti zauzmu mesto normalnog srčanog mišića. Ogromna većina slučajeva amiloidnog RCM uzrokovana je pogrešnim savijanjem bilo lakog lanca monoklonskog imunoglobulina (AL-CM), bilo transtiretina (ATTR-CM).


Amiloidoza srca je nedovoljno prepoznat i često loše dijagnostikovan uzrok srčane insuficijencije. Kliničko prepoznavanje srčane amiloidoze u ranoj fazi bolesti su kritični. Pravovremena dijagnoza pruža pacijentima najširi spektar opcija lečenja koje mogu imati povoljan uticaj na preživljavanje i sprečavanje potencijalno nepovratnog gubitka fizičke funkcije i kvaliteta života. Ovaj konsenzusom utvrđeni dokument predstavlja dijagnostičko-terapijski algoritam za sveobuhvatni tretman ove bolesti i naglašava potrebu za multidisciplinarnim pristupom individualnoj nezi. Podržali su ga Američko udruženje neuromišićne i elektrodijagnostičke medicine, Američko udruženje za srčanu insuficijenciju, Američka akademija za neurologiju i Međunarodno društvo za amiloidozu.

Više informacija i reference možete pročitati na linku.

Najnovije medicinske informacije dostupne na jednom mestu – savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz sveta medicine i još mnogo iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a koji možete preuzeti na linku.

Leave a reply