DOSTUPAN JE NOVI VODIČ SZO ZA SKRINING I TRETMAN PRE-KANCEROZNIH LEZIJA, U SKLOPU PREVENCIJE KARCINOMA GRLIĆA MATERICE

Karcinom grlića materice je vodeći uzrok smrtnosti u populaciji žena. Procena je da je samo u 2020., na globalnom nivou, kod 604.000 žena dijagnostikovan rak grlića materice, dok je 342.000 žena letalno završilo usled ove bolesti. Ovo je najčešće dijagnostikovani rak u 23 zemlje i vodeći je uzrok smrti od raka u 36 zemalja. (1)

SZO je 17. novembra 2020.  zvanično pokrenula Globalnu strategiju za ubrzanu eliminacije karcinom grlića materice, kao jednog od vodećih globalnih zdravstvenih problema. Ciljevi globalne strategije, do 2030. godine su (1):

 • da se protiv HPV vakciniše 90% devojčica koje ispunjavaju jasno definisane uslove;
 • da se najmanje dva puta tokom života pregleda 70% žena koje ispunjavaju jasno definisane uslove;
 • da se efikasno leči 90% onih sa pozitivnim skrining testom ili lezijom grlića materice, uključujući i palijativno zbrinjavanje po potrebi. 

U kontekstu ove globalne strategije, države članice SZO su o obavezi da ažuriraju svoje protokole za prevenciju karcinoma grlića materice i za negu i lečenje obolelih žena. (1)

Dana 6. jula 2021., kao deo globalne strategije, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) publikovala je Vodič čiji je osnovni cilj poboljšanje nacionalnih strategija za skrining i lečenje raka grlića materice kod svih žena, uključujući žene koje žive sa HIV-om. (1)

Rezime dela preporuka (1):

 • SZO preporučuje upotrebu HPV DNK testa kao primarnog testa skrininga, pre nego VIA ili citologiju, među opštom populacijom žena i žene koje žive sa HIV-om, a u svrhu skrininga i lečenja. [Snažna preporuka, dokazi umerene sigurnosti]
 • SZO preporučuje započinjanje redovnog skrininga za rak grlića materice u dobi od 30 godina u opštoj populaciji žena. [Snažna preporuka, dokazi umerene sigurnosti]
 • Preko 50 godina starosti u opštoj populaciji žena i žena koje žive sa HIV-om, SZO predlaže da se skrining zaustavi nakon dva uzastopna negativa rezultata skrininga, poštujući definisani interval između dva testiranja. [Uslovna preporuka, dokazi male sigurnosti] Napomene: VIA i ablativni tretman nisu pogodni za skrining ili lečenje žena kod kojih se zona transformacije ne vidi. Neadekvatna vizuelizacija je tipična nakon menopauze.
 • Prioritet treba dati skriningu u okviru starosne dobi 30–49 godina, u opštoj populaciji žena. Onima u starosnoj dobi 50-65 godina koje nikada nisu bili pregledane, takođe bi trebalo dati prioritet. 
 • SZO predlaže redovni interval skrininga na svakih 5 do 10 godina kada se koristi HPV DNK test kao primarni skrining test među opštom populacijom žena. [Uslovna preporuka, dokazi male sigurnosti]
 • Tamo gde HPV DNK testiranje još uvek nije dostupno, SZO predlaže redovan interval skrininga

na svake 3 godine kada se VIA ili citologija koriste kao primarni skrining test, u opštoj populaciji žena i žena koje žive sa HIV-om. [Uslovna preporuka, dokazi male sigurnosti]

 • SZO predlaže da opšta populacija žena sa pozitivnim nalazom primarnog skrininga HPV DNK testa, a zatim negativnog nalaza na trijažnom testu,  ponove HPV DNK testiranje za 24 meseca i, ako je nalaz negativan, pređu na preporučeni redovni interval skrininga. [Uslovna preporuka, dokazi male sigurnosti]
 • SZO predlaže da žene iz opšte populacije i žene koje žive sa HIV-om, sa pozitivnim nalazom na citološkom primarnom skrining testu, a zatim normalnim rezultatom kolposkopije, ponove HPV DNK testiranje nakon 12 meseci i, ako je nalaz negativan, pređu na preporučeni redovni interval skrininga.  [Uslovna preporuka, dokazi male sigurnosti]

Vodič u originalnom izdanju, dostupan je preko sledećeg linka: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1354685/retrieve

Referenca: 

 1. WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention, second edition. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Leave a reply