Da li primena visokih doza deksametazona može smanjiti smrtnost kod pacijenata sa ARDS-om?

Pacijenti koji imaju umereno težak i težak ARDS prema berlinskim kriterijumima ili kriterijumima američko-evropske konsenzus konferencije imaju bolje izglede za ekstubaciju i preživljavanje ako rano nakon postavljanja dijagnoze ARDS-a, pored aktuelnih standardnih mera zbrinjavanja, dobiju i visoke doze deksametazona. 

Ovo su zaključci rada koji vam preporučujemo. Više možete pročitati na linku.

Referenca:

Villar J, Ferrando C, Martinez D, Ambros A. Munoz T, Soler JA, et al; Dexamethasone in ARDS network. Dexamethasone treatment for the acute respiratory distress syndrome: a multicentre, randomised controlled trial. Lancet Respir Med. 2020 Mar;8(3):267-76. 


Najnovije medicinske informacije dostupne na jednom mestu -savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz sveta medicine i još mnogo iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a koji možete preuzeti na linku.

Leave a reply