10. verzija “Protokola za lečenje pacijenata sa COVID-19

Dostupna je 10. verzija “Protokola za lečenje pacijenata sa COVID-19” na srpskom jeziku, nastao kao rezultat dosadašnjih iskustava više nacionalnih centara u Srbiji, ali i iskustava inostranih centara, kao i najnovijih preporuka WHO, ECDC i CDC. 

Najznačajnije izmene se odnose na:

• proširenje dijagnostičkih kriterijuma (uključen je Ag test),

• dodatne napomene za neophodnost racionalne upotrebe antibiotika,

• preporuku primene antivirotika remdesivira. 

Protokol u celosti možete naći OVDE u PDF dokumentu u nastavku poruke.

Iskreno verujemo da će Vam dostavljene informacije biti od velike koristi u borbi protiv COVID-19.

Leave a reply