NAJBOLJE KOMPANJE PRIVLAČE I ZADRŽAVAJU NAJBOLJE LJUDE

O uspehu i uspešnosti, specifičnostima HR-a u farmaceutskoj industriji, preduzetništvu žena, uloge korporativne kulture za uspešno poslovanje, privlačenju talenata, kao i najnovijim trendovima na polju ljudskih resursa, razgovarali smo sa Oliverom Zdravković, direktorkom sektora poslova ljudskih resursa u Galenici.

Olivera Zdravković Galenika

Predstavljate uspešnu ženu. Možete li nam reći šta iz Vašeg iskustva doprinosi uspehu žene današnjice?

Uspeh je relativan pojam i u mom slučaju zavisi od zastupljenosti svih, meni značajnih, životnih oblasti. Prvo i posebno mesto zauzima moja porodica, suprug i troje dece. Oni predstavljaju stub podrške u svemu što radim. Tu su da me uhvate za ruku kada padam, ali i da zajedno letimo. Naša zajednička snaga je tolika da ja mogu da ulažem vreme u dva posla, razne obuke, učim nove stvari, redovno vežbam, posećujem događaje, viđam se sa prijateljima i slično.

Smatram sebe uspešnom jer radim sve što volim, zadovoljna sam balansom koji sam napravila i uz to stalno postavljam nove ciljeve i planove za budućnost.

Direktorka ste sektora poslova ljudskih resursa u Galenici. Po čemu je specifičan posao HR direktora u farmaceutskoj kompaniji?

Poslovi u farmaceutskoj industriji su raznoliki, zahtevaju puno znanja i poznavanje nove tehnologije. Projekti u ovoj industriji traju dugo do pojave prvih rezultata i zato je jedan od značajnijih izazova u poslu HR direktora održavanje visokog učinka i motivacije zaposlenih.

Stariji zaposleni polako odlaze u penziju, a novije generacije očekuju brže promene. Njih pokreću prilike za rast i razvoj veština, zato im moramo pružiti mogućnosti za učenje. Ključno je razumeti ih sve, identifikovati sličnosti, razlike, faktore motivacije i uložiti napor za razvoj efikasne strategije zadržavanja zaposlenih.

Nedostatak talenata je izazov u svim industrijama, širom sveta. Kakva je situacija u Galenici i kako se nosite sa njom?

U Galenici postoje različite generacije zaposlenih, koje se, osim po godinama, razlikuju i po spremnosti za učenje i prihvatanje promena. Najbolje kompanije privlače i zadržavaju najbolje ljude tako da veoma važnu ulogu igra korporativna kultura, koja uključuje značajnu brigu o zaposlenima, njihovoj dobrobiti i ličnom razvoju. Ono na čemu intenzivno radimo je kreiranje okruženja koje je primamljivo i prijatno za rad.

Onima koji duže rade treba ohrabrivanje za korišćenje digitalnih tehnologija i brže prilagođavanje, te bi bilo poželjno omogućiti im prilike za dodatne obuke kako bi unapredili svoje veštine. Mlađi očekuju prilike za rast, razvoj i promociju, stoga ih treba zainteresovati za farmaceutsku industriju i omogućiti im različita iskustva. Svima je bitno da se njihov trud prepozna, primeti, kao i da se nagradi, zato je važno uključivati ljude u različite projekte gde mogu da se angažuju i iskažu, ostanu motivisani i zanteresovani za učešće u daljem razvoju kompanije. Veća autonomija u odlučivanju takođe utiče na zadovoljstvo zaposlenih i njihov razvoj, pa im treba češće davati prilike za to.

Imate značajno profesionalno iskustvo u projektima promene načina upravljanja, organizacionoj transformaciji i razvoju korporativne kulture zaposlenih. Na koji način korporativna kultura utiče na rast kompanije?

Vizija je slika koju kompanija kreira i kojoj teži, a njeno dostizanje zavisi od organizacione kulture. Danas je ovo jedna od najznačajnijih tema u kompanijama. Kada znaju šta žele da postignu, kompanije definišu misiju, vrednosti, strategije za razvoj poslovanja kako bi rasčistile put ka cilju. Nekoliko puta sam vodila te procese. To može značiti uvođenje malih promena i unapređenja, sve do potrebe za totalnom transformacijom i velikim promenama. U svakom slučaju, korporativna kultura se gradi i razvija i od nje zavise uspeh i prepoznatljivost kompanije na tržištu, zadržavanje i privlačenje talenata, zadovoljstvo zaposlenih uopšte, definisanje internih procesa i procedura i sve to utiče na poslovanje i rast kompanije.

Najvažniji trendovi u HR-u koje možemo da očekujemo u narednom periodu?

Najaktuelnija tema koja nas je prodrmala je definitivno sve veća zastupljenost veštačke inteligencije. To je već značajno uticalo na automatizaciju zadataka i podršku bržem donošenju odluka. Veštačka inteligencija preuzima neke svakodnevne i repetitivne zadatke, što ostavlja vremena zaposlenima za kreativniji rad i specijalizaciju za neke nove poslove. Efikasnost će biti uslovljena fleksibilnošću i zainteresovanošću zaposlenih da uče nove stvari.

Kakav je vaš stav o ženskom preduzetništvu?

Nedavno sam se priključila jednom programu koji se tiče osnaživanja žena preduzetnica. Na otvaranju sam čula veoma interesantnu stvar – zašto pričamo o ženskom preduzetništvu, a ne preduzetništvu uopšte? Smatram da i žene i muškarci podjednako treba da razvijaju preduzetnički način razmišljanja, kako u korporacijama, tako i u privatnom biznisu. Pored posla koji obavljam u kompaniji, ja paralelno već neko vreme plovim preduzetničkim vodama kao konsultant i planiram da razvijem još jednu, potpuno drugačiju vrstu delatnosti. Sve je više žena čije liderske kompetencije dolaze do izražaja u kompanijama, a mnoge koriste svoju kreativnost i inovativnost da započnu svoj biznis. Svako ko ima dobru ideju, treba da se ohrabri da je realizuje. Postizanje cilja je izvesnije uz jasan i dobro razrađen biznis plan.

Kako biste savetovali mlade žene koje sada treba da krenu svojim poslovnim putem – kojim stazama da se upute?

Budite posvećene svojim idejama i željenim destinacijama, strpljive i istrajne. Sve što ne znate pitajte, slobodno tražite pomoć. Budite spremne na greške, učite iz njih kao i iz dobrih rezultata kako biste stekle iskustvo i ekspertizu. Usudite se da koračate neutabanim stazama, to je put koji vodi ka vašem razvoju.

Leave a reply