COMPLIANCE – POTREBA NOVOG DOBA

O pojmu i funkciji compliance, njenoj ulozi u modernom poslovanju, važnosti konstantne edukacije iz ovog domena, kao i najnovijim trendovima na ovom polju, razgovarali smo sa Josifom Juškovićem, direktorom sektora pravnih poslova u Galenici.

Josif Jušković Galenika

U korporativnom svetu se uveliko govori o važnosti compliance funkcije, kompanije ulažu napore da budu complied. Šta zapravo označava pojam compliance u poslovnom smislu?

Compliance ili usklađenost poslovanja kompanija sa zakonima, podzakonskim aktima i pravilima, rekao bih da je potreba novog doba. Compliance je čuvar vrednosti i reputacije kompanija u svakom smislu.  Danas u svetu novih propisa i pravila poslovanja, funkcija Compliance je neminovna potreba. Brzina razvoja tržišta kontinuirano vodi ka novim propisima i uslovima koje kompanije moraju da prate kako bi ispunile standarde poslovanja.

Primena novih tehnologija i digitalizacija u određenoj meri dovode do kaskanja regulative za ubrzanim razvojem poslovnom sveta. Koliko u savremenim uslovima poslovanja znače compliance timovi i šta oni donose kompaniji?

Primena novih tehnologija i digatilizacija za sobom svakako nose nove pozitivne propise, koji ponekad u određenoj meri zaostaju za novim tehnologijama. U tom smislu, kada nisu regulisane oblasti a već imamo nove tehnologije, Compliance je veoma važan u smislu percepcije i prepoznavanja šta sutra novi propisi mogu da donesu i na koji način je najbolje uskladiti poslovanje, kao i zaštiti interese kompanija, njihovih vlasnika i zaposlenih.

Farmaceutska industrija je jedna od najregulisanijih industrija u svetu. U čemu se sve ogleda compliance, posebno imajući u vidu važnost kvaliteta proizvoda? Kako to radi Galenika?

Slažem se. Farmaceutska industrija je po prirodi posla veoma regulisana. Mi u Galenici razumemo industriju u kojoj radimo, trudimo se da minimizujemo rizike koja ta industrija nosi, razumemo proizvode, kao i uslove koje jedna kompanija treba da zadovolji kako bi ispunila sve standarde poslovanja koji se od nje očekuju. Compliance nije samo praćenje propisa – to je proces konstantne edukacija menadžmenta i zaposlenih kako bi razumeli sve potrebe usklađenosti poslovanja sa pozitivnim propisima.

Galenika je deo brazilske NC Grupe, najvećeg farmaceutskog proizvođača u Brazilu i jednog od najvećih u celoj Latinskoj Americi. U kojoj meri činjenica da je Galenika deo grupe koja posluje globalno utiče na compliance, šta donosi tako veliki sistem?

NC Grupa je najveca farmaceutska grupa u Brazilu. Compliance je jako važan aspekt poslovanja kompanije i jedan od stubova koji pokreću poslovanje i razvoj grupe. Posvećenost NC Grupe u podršci Galenici u smislu razvoja odgovornog poslovanja je na visokom nivou. Preuzimamo dobre globalne prakse, i usvojili smo Kodeks NC Grupe. Konačno, svi propisi koji prate farmaceutsku industriju se prelivaju i na Galeniku kao važnog činioca u okviru poslovanja NC Grupe.  

Za kraj, kako vidite trendove razvoja compliance-a u bliskoj budućnosti?

Kompanije su nesumnjivo prepoznale Compliance kao neophodnu kariku poslovanja. Bliska budućnost je već tu, mi je svakim danom živimo i radimo na tome da budemo usklađeni sa pozitivnim propisima. Konačno, odgovorno poslovanje i posvećenost ljudima i vernost zdravlju kroz kvalitet proizvoda, investicije, digitalizaciju i internacionalizaciju poslovanja, ostaju u ključnom fokusu za dalji rast Galenike.

Leave a reply