Што го одредува ризикот од самоповредување кај младите?

Традиционално, истражувањата ја поврзуваат индивидуалната психијатриска дијагноза со ризикот од самоповредување независно од другите психијатриски коморбидитети, иако се знае дека и тие имаат одреден придонес во самоповредувањето. Студијата чии резултати се опишани во трудот што ви го препорачуваме идентификуваше 4 различни профили, со различни нивоа на ризик од самоповредување.

Студијата е спроведена во периодот од 2016-2022 година, на примерок од 1.098 деца хоспитализирани со психијатриска дијагноза, со просечна возраст од 14 години (11-16 години), меѓу кои е регистрирано сериозно самоповредување кај 406 (37%). Профилот со низок ризик е составен првенствено од деца на возраст од 5 до 9 години без претходна психијатриска дијагноза. Профилот на умерен ризик вклучува психијатриски дијагнози без депресивни нарушувања. Постарите адолесценти со комбинација на анксиозност, депресија, супстанци и трауматски нарушувања ги карактеризира профилот со висок ризик. Помладите мажи со нарушувања на расположението и развојот ги претставија со профилот на многу висок ризик. Оваа рамка на профилите на ризик е посеопфатна и може да помогне да се идентификуваат децата со зголемен ризик од самоповредување.

Повеќе информации и референци можете да прочитате на следниот линк.

Најновите медицински информации на едно место – современи медицински практики, текстови од врвни експерти, новости од светот на медицината и уште многу изненадувања ве очекуваат во бесплатната верзија на Galenika Medical Journal на следниот линк.

Leave a reply