STRATEŠKO ŠIRENJE PORTFOLIJA I RAST MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Beograd, 28. februar 2024. godineKompanija Galenika je tokom 2023. godine zabeležila strateško proširenje portolija proizvoda, povećanje broja međunarodnih sertifikata za kvalitet, i dalju internacionalizaciju poslovanja. Tokom prethodne godine, u Srbiji i tržištima regiona na kojima posluje, Galenika je registrovala 129 proizvoda, dok je 77 pušteno u promet. Kompanija je uvećala broj sertifikata za najviši nivo standarda rada i proizvodnje, te je sada nosilac 18 domaćih i međunarodnih GMP, ISO i HACCP sertifikata. Pored Srbije, Galenika uspešno posluje na 20 međunarodnih tržišta, dok se u 2024. planira proširenje poslovanja na još 4 tržišta Evrope i MENA regiona.

Galenika Zgrada

Kao deo brazilske NC Grupe i uz strateško partnerstvo sa brazilskim farmaceutskim liderom – EMS, Galenika je tokom 2023. godine uspešno realizovala transfer tehnologije za 6 proizvoda iz novije generacije generičkih lekova, a u 2024. godini započeta je priprema za realizaciju transfera tehnologije za još 6 proizvoda.

„Bez obzira na izazove usled globalnih okolnosti, Galenika je u 2023. godini uspešno obezbedila proizvodnju i distribuciju svojih proizvoda na svim tržištima na kojima posluje. Kvalitet je osnovni preduslov Galenikine poslovne filozofije i jedan od stubova održive kulture našeg poslovanja i društvene odgovornosti. U 2024. godinu Galenika ostaje strateški fokusirana na rast kroz visok kvalitet proizvoda, investicije, digitalnu transformaciju i dalju globalizaciju svog poslovanja’’, izjavio je Rikardo Vian Markes, generalni direktor Galenike.

Odgovorno poslovanje je na visokom mestu prioriteta. U odnosu na 2022. godinu, u 2023. godini Galenika je smanjila količinu generisanog otpada za 20% i potrošnju vode za 4%. U cilju obezbeđenja maksimalne uštede i minimalnog gubitka vode, u martu 2024. godine se planira završetak renoviranja internog vodovodnog sistema, investicija u koju je uloženo sedamsto hiljada evra. Tokom prethodne godine, kompanija je realizovala donacije u medicinskoj opremi za 3 zdravstvene ustanove kao i 47 donacija u lekovima za 35 zdravstvenih ustanova u Srbiji.

Galenika kontinuirano vodi računa i ulaže u edukaciju svojih zaposlenih i partnera. U oblasti edukacije, u skladu sa potrebama modernog poslovanja, kompanija je udvostručila ukupan broj sati uloženih u obuke zaposlenih. Kompanijska posvećenost razvoju ženskih liderskih potencijala i prepoznavanju vrednosti različitosti, ukazuje i činjenica da 64% rukovodilaca u Galenici čine žene, što je za čak 17% više nego u 2022. godini. Tokom 2023. godine, u okviru sopstvenog programa ,,Galenika Akademija’’, kompanija je realizovala 25 obuka za skoro jedanaest hiljada farmaceuta i farmaceutskih tehničara tj. 70% apotekarske zajednice u Srbiji. Dodatno, Galenika je organizovala čak 87 stručnih medicinskih događaja, za 1.100 zdravstvenih radnika iz Srbije.

Podrška zajednici u domenu dugoročnih projekata podizanja svesti o prevenciji nije izostala ni tokom 2023. godine, dok inicijative ovog tipa kompanija nastavlja da širi i u zemljama regiona.

***

Farmaceutska kompanija Galenika osnovana je 1945. godine. Krajem 2017. godine, postala je deo NC Grupe (www.gruponc.net.br), koja obuhvata i EMS – najveću farmaceutsku kompaniju u Brazilu i jednu od najvećih farmaceutskih kompanija u celoj Latinskoj Americi. Galenika je na drugom mestu po tržišnom učešću u Srbiji, a proizvodi generičke lekove, dijetetske suplemente,  kozmetičke proizvode i medicinska sredstva. Strategija Grupe jeste razvoj Galenike kao moderne i fleksibilne kompanije, fokusirane na istraživanja i razvoj, koja konstantno radi na unapređenju svojih proizvoda za unapređenje zdravlja i kvaliteta života, na zadovoljstvo korisnika.

Leave a reply