Aktivnosti umjerenog i većeg intenziteta mogu pomoći u zaštiti mozga od demencije

Odsustvo efikasnih tretmana za demenciju naglašava važnost održavanja zdravog načina života za ublažavanje faktora rizika za nastanak demencije. Opšte je poznato da je fizička aktivnost (PA) obrnuto proporcionalno povezana sa rizikom od demencije. Međutim, svega nekoliko studija je dalo „evidence based” osnovu za ovakav zaključak.

Vođeni željom da dokumentuju ovu povezanost, američki istraživači sproveli su prospektivnu kohortnu studiju čiji su rezultati publikovani početkom 2023. godine. Na uzorku od 1.277 žena prosječne starosti 82±6 godina, primjenom akcelerometra u periodu od 4,2 godine prosječno, mjeren je intenzitet fizičke aktivnosti (broj i učestalost koraka u minuti) i procjenjivan nivo kognitivnog oštećenja i rizika od demencije.

U periodu praćenja, identifikovano je 267 slučajeva kod kojih je nastupilo blago kognitivno oštećenje, odnosno demencija. Prisustvo i stepen kognitivnog oštećenja mogu se povezati sa intenzitetom fizičke aktivnosti (broj koraka u minuti x vrijeme), više nego sa ukupnim brojem dnevno načinjenih koraka. Ova povezanost je inverzna (obrnuto proporcionalna) i visoko statistički značajna. Sjedenje nije bilo povezano sa stepenom kognitivnog oštećenja.

Nalazi sugerišu da se veća učestalost fizičke aktivnosti umjerenog intenziteta, posebno brzo hodanje, može povezati sa nižom učestalošću blagog kognitivnog oštećenja, odnosno, manjim rizikom od demencije. Kod starijih žena, fizička aktivnost umjerenog intenziteta može biti potrebna da bi se smanjio rizik od kognitivnog propadanja.

Više informacija i reference možete pročitati na linku.

Najnovije medicinske informacije dostupne na jednom mestu – savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz sveta medicine i još mnogo iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a koji možete preuzeti na linku.

Leave a reply