A – Lekovi za lečenje digestivnog sistema i metabolizma

 

Naziv Generičko ime (INN) Oblik / Doza / Pakovanje Uputstvo za korišćenje
DAKTANOL ® mikonazol oralni gel 2% 40g Preuzmi
KLOMETOL ® metoklopramid rastvor za inj., 10 x (10mg/2ml) Preuzmi
KLOMETOL ® metoklopramid tableta 30 x 10mg Preuzmi
TEFOR ® metformin film tableta 30 x 500mg Preuzmi
GLIORAL ® gliklazid tableta 30 x 80mg Preuzmi
BEVIPLEX ® b kompleks 5amp. liofil. za rastv. za inj. Preuzmi
VITAMIN C askorbinska kiselina rastvor za inj., 50 x (500mg/5ml) Preuzmi
BEDOXIN ® piridoksin tableta 20 x 20mg Preuzmi

 

B – Krv i krvotvorni organi

 

RIVAROX ® rivaroksaban film tableta 10 x 10mg Preuzmi
RIVAROX ® rivaroksaban film tableta 28 x 15 mg Preuzmi
RIVAROX ® rivaroksaban film tableta 28 x 20 mg Preuzmi
FARIN ® varfarin tableta 30 x 5mg Preuzmi
HEPARIN heparin-natrijum rastvor za inj., 10 x (25000i.j./5ml) Preuzmi
CLOPIGAL ® klopidogrel film tableta 28 x 75mg Preuzmi
OHB12 ® hidroksokobalamin rastvor za inj., 5 x (2500μg/2ml) Preuzmi

 

C – Lekovi koji deluju na kardiovaskularni sistem

 

CORNILAT ® izosorbiddinitrat tableta 20 x 20mg Preuzmi
SPIRONOLAKTON spironolakton tableta 30 x 100mg Preuzmi
SPIRONOLAKTON spironolakton tableta 40 x 25mg Preuzmi
LOMETAZID ® metiklotiazid, amilorid tableta 30 x (5mg + 10mg) Preuzmi
DAMATON ® pentoksifilin tableta sa produženim oslobađanjem 20 x 400mg Preuzmi
PROPRANOLOL propranolol tableta 50 x 40mg Preuzmi
PRINORM ® atenolol tableta 14 x 100mg Preuzmi
KATOPIL ® kaptopril tableta 40 x 25mg Preuzmi
KATOPIL ® kaptopril tableta 40 x 50mg Preuzmi
ATOLIP ® atorvastatin film tableta 30 x 10mg Preuzmi
ATOLIP ® atorvastatin film tableta 30 x 20mg Preuzmi
GALOSART ® losartan 50 mg, film tableta Preuzmi
GALOSART PLUS ® losartan 50 mg + 12,5 mg, film tableta Preuzmi
BISOPROLOL GALENIKA bisoprolol-fumarata film tableta 30 x 10mg Preuzmi
BISOPROLOL GALENIKA bisoprolol-fumarata film tableta 30 x 5mg Preuzmi

 

D – Lekovi za lečenje kože i potkožnog tkiva

 

DAKTANOL ® mikonazol krem 2% 30g Preuzmi
GENTAMICIN gentamicin mast 0,1%, 15g Preuzmi
SINODERM ® fluocinolonacetonid gel 0,25mg/g, 30g Preuzmi
HYDROCYCLIN ® hidrokortizon, oksitetraciklin mast 1% + 3%, 20g Preuzmi
DIDERMAL ® betametazon, neomicin krem 0,5mg/g + 1mg/g, 15g Preuzmi
DIDERMAL ® betametazon, neomicin mast 0,5mg/g + 1mg/g, 15g Preuzmi
SINODERM N ® fluocinolonacetonid, neomicin mast 0,25mg/g + 3,3mg/g, 15g Preuzmi

G – Lekovi za lečenje genitourinarnog sistema i polni hormoni

ORVAGIL ® metronidazol vagitorija 10 x 500mg Preuzmi
GINO-DAKTANOL ® mikonazol vagitorija 7 x 200mg Preuzmi
TESTOSTERON DEPO testosteron rastvor za inj., 5 x 250mg/1ml Preuzmi
PROGESTERON DEPO hidroksiprogesteron rastvor za inj., 5 x 250mg/1ml Preuzmi

 

H – Hormoni za sistemsku primenu

 

DEXASON ® deksametazon rastvor za inj. 25 x 4mg/1ml Preuzmi
DEXASON ® deksametazon tableta 50 x 0,5mg Preuzmi
PRONISON ® prednizon tableta 20 x 20mg Preuzmi

J – Antiinfektivni lekovi za sistemsku primenu

DOVICIN ® doksiciklin kapsula, tvrda 5 x 100mg Preuzmi
AZINOCIN ® azitromicin 500 mg, film tableta Preuzmi
PENTREXYL ® ampicilin kapsula, tvrda 16 x 500mg Preuzmi
SINACILIN ® amoksicilin kapsula, 16 x 500mg Preuzmi
SINACILIN ® amoksicilin prašak za oralnu suspenziju
250mg / 5ml, 100ml
Preuzmi
PALITREX ® cefaleksin kapsula, tvrda 16 x 500mg Preuzmi
LONGACEPH ® ceftriakson prašak za rastvor za inj./inf.
10 x 1g
Preuzmi
GENTAMICIN  gentamicin rastvor za inj., 10 x 80mg/2ml Preuzmi
AMIKACIN amikacin rastvor za inj./inf., 10 x 500mg/2ml Preuzmi
ORVAGIL ® metronidazol rastvor za infuziju 500mg/100ml Preuzmi

 

M – Lekovi za lečenje bolesti mišićno – koštanog sistema

 

DIKLOFEN ® diklofenak rastvor za inj., 5 x 75mg/3ml Preuzmi
DIKLOFEN ® diklofenak supozitorija 10 x 50mg Preuzmi
DIKLOFEN ® diklofenak tableta sa produženim oslobađanjem 20 x 100mg Preuzmi
DIKLOFEN ® diklofenak gastrorezistentna tableta 20 x 50mg Preuzmi

N – Lekovi koji deluju na nervni sistem

LIDOKAIN HLORID lidokain gel 5%, 30g Preuzmi
LIDOKAIN HLORID 1% lidokain 1% rastvor za inj.
10 x 35mg/3,5ml
Preuzmi
LIDOKAIN HLORID 2% lidokain 2% rastvor za inj.
50 x 40mg/2ml
Preuzmi
LIDOKAIN 2% ADRENALIN lidokain + epinefrin 2% rastvor za inj.
50 x (40mg + 0,025mg)/2ml
Preuzmi
NOVALGETOL ® metamizol-natrijum rastvor za injekciju
50 x 2,5g/5ml
Preuzmi
BENSEDIN ® diazepam rastvor za inj./inf., 10 x 10mg/2ml Preuzmi
BENSEDIN ® diazepam tableta 30 x 10mg Preuzmi
BENSEDIN ® diazepam tableta 30 x 2mg Preuzmi
BENSEDIN ® diazepam tableta 30 x 5mg Preuzmi
KSALOL ® alprazolam tableta 30 x 0,25mg Preuzmi
KSALOL ® alprazolam tableta 30 x 0,5mg Preuzmi
KSALOL ® alprazolam tableta 30 x 1mg Preuzmi
FLUNIRIN ® fluoksetin kaspula, tvrda 30 x 20mg Preuzmi
VENLAX ® venlafaksin kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda 30 x 37,5mg Preuzmi
VENLAX ® venlafaksin kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda 30 x 75mg Preuzmi

 

P – Antiparazitni proizvodi, insekticidi i sredstva za zaštitu od insekata

 

ORVAGIL ® metronidazol film tableta 20 x 400mg Preuzmi
SOLTRIK ® mebendazol oralna suspenzija 100mg/5ml, 30ml Preuzmi

R – Lekovi za lečenje bolesti respiratornog sistema

SPALMOTIL ® salbutamol rastvor za raspršivanje 5mg/ml, 10ml Preuzmi
SPALMOTIL ® salbutamol oralni rastvor, 2mg/5ml, 200ml Preuzmi
SPALMOTIL ® salbutamol tableta 60 x 2mg Preuzmi
TELUKA ® montelukast film tableta 28 x 10mg Preuzmi
GALITIFEN ® ketotifen sirup, 1mg/5ml, 100ml Preuzmi
AEROGAL ® desloratadin sirup, 0,5mg/ml, 60ml
staklena bočica
Preuzmi

 

S – Lekovi za lečenje oboljenja oka i uha

 

CHLORAMPHENICOL Galenika ® hloramfenikol mast za oči 1%, 5g Preuzmi
ENBECIN ® bacitracin, neomicin mast za oči (500i.j.+3,3mg)/g, 5g Preuzmi
HYDROCORTISON Galenika hidrokortizon mast za oči 10mg/g Preuzmi
GLAUMOL ® timolol kapi za oči, rastvor 5mg/ml, 5ml Preuzmi
DEXAMETHASON-NEOMYCIN deksametazon, neomicin kapi za uši/oči, rastvor,
0,1% + 0,35%, 10ml
Preuzmi

 

V – Ostalo

 

PROTAMIN SULFAT Galenika protamin rastvor za inj. 5 x 50mg/5ml Preuzmi
VODA ZA INJEKCIJE Galenika voda za injekcije rastvarač za parenteralnu upotrebu
50 x 5ml
Preuzmi