Ricardo Vian Marques, generalni direktor

Ricardo Vian Marques poseduje bogato iskustvo u farmaceutskoj industriji. U NC grupi bio je odgovoran za različita područja razvoja korporativnog poslovanja, dok nije prihvatio izazov da se pridruži timu Galenike 2017. godine.

Od dolaska u Galeniku do kraja 2019. G. Marques je bio na poziciji izvršnog direktora za operativne poslove, a od početka 2020. imenovan je za generalnog direktora Galenike.

Izvršni direktori

Nataša Mamula

Izvršni direktor za proizvodnju i kvalitet

Jelena Parojčić

Izvršni direktor za ljudske resurse

Nenad Mijailović

Izvršni direktor za finansije

Diego Cassimiro de Oliveira

Izvršni direktor za finansijsko upravljanje i izveštavanje

Dragan Grbić

Izvršni direktor za inženjering

Milorad Ilić

Izvršni direktor za investicione projekte i međunarodni razvoj poslovanja