Ricardo Vian Marques, generalni direktor

Ricardo Vian Marques posjeduje bogato iskustvo u farmaceutskoj industriji. U NC grupi bio je odgovoran za različita područja razvoja korporativnog poslovanja, dok nije prihvatio izazov da se pridruži timu Galenike 2017. godine.

Od dolaska u kompaniju Galenika do kraja 2019. G. Marques je bio na poziciji izvršnog direktora za operativne poslove, a od početka 2020. imenovan je za generalnog direktora Galenike.

Izvršni direktori

Nataša Mamula

izvršni direktor
za proizvodnju, kvalitet i razvoj poslovanja

Jelena Parojčić

izvršni direktor
za poslove ljudskih resursa

Nenad Mijailović

izvršni direktor
za finansije

Diego Cassimiro de Oliveira

izvršni direktor
za finansijsko upravljanje i izvještavanje

Dragan Grbić

izvršni direktor
za inženjering

Milorad Ilić

izvršni direktor za investicione projekte i međunarodni razvoj poslovanja