Preuzmi besplatno Galenika Medical Journal

Najnovije medicinske informacije na jednom mestu - savremene medicinske prakse, tekstovi vrsnih stručnjaka, novosti iz sveta medicine i još mnoga iznenađenja čekaju vas u besplatnoj verziji Galenika Medical Journal-a.

Da biste uspešno preuzeli časopis, potrebno je da tačno odgovorite na sledeće pitanje:

Kompanija Galenika je na tržište Republike Srbije plasirala savremenu antikoagulantnu terapiju, lek rivaroksaban pod nazivom:

Galenika Medical Journal - 001-01

Posvećeni ljudima, verni zdravlju!

Prijavite se za online testiranje znanja stečenog iz časopisa Galenika Medical Journal!

Osvojite neku od KVARTALNIH NAGRADA kao što su stetoskop, medicinski mantil, hirurška uniforma ili klompe.

Učešćem u sva 4 kvartalna kviza znanja stičete uslov za osvajanje GODIŠNJE NAGRADE* - poseta stručnom kongresu u zemlji ili inostranstvu za jednu osobu prema vašem izboru!

*Godišnja nagrada obuhvata troškove puta, smeštaja i kotizacije koji će biti dodatno definisani Pravilima nagradnog konkursa.

Unesi svoju e-mail adresu i prijavi se