GALIX mobilna aplikacija za unapređenje zdravog životnog stila

Beograd, 16. mart 2022.Galenika je lansirala besplatnu mobilnu aplikaciju Galix, koja ima za cilj podršku u jačanju zdravih navika korisnika. Aplikacija Galix na jednom mestu, u realnom vremenu, pruža informacije i omogućava praćenje ključnih parametara korisnih za dnevnu organizaciju u cilju unapređenja zdravog stila življenja. 

Funkcionalnosti aplikacije obuhvataju dnevne informacije o ekološkim i zdravstvenim uslovima u okruženju korisnika, bilo gde u Srbiji, a to su kvalitet vazduha, nivo alergena, UV indeks zračenja, zelene zone u okolini. Galix korisnicima pruža i svakodnevne, praktične savete za poboljšanje sopstvenog okruženja, a predstavlja i digitalni planer za zdrav životni stil, jer omogućava unos podataka i podsećanje na rutine i obaveze koje se tiču zdravog načina života pojedinca ili cele porodice (terapije, zakazane posete lekaru i druge obaveze). Zbog toga je Galix pouzdan i efikasan saveznik u brizi o kvalitetu zdravog životnog stila korisnika i članova porodice.

Galix je prva aplikacija kod nas koja, na srpskom jeziku i na jednom mestu, korisnicima pruža trenutan uvid o ekološkim i zdravstvenim uslovima u njihovom okruženju širom Srbije, a koji utiču na zdrav životni stil. Funkcionalnosti aplikacije podrazumevaju sledeće informacije i mogućnosti:

  • Zagađenost vazduha: informacije na osnovu izmerenih vrednosti najbliže merne stanice u odnosu na lokaciju na kojoj se nalazi korisnik. Sadrži pet najvažnijih indikatora koji ukazuju na kvalitet vazduha, kao i informacije na koji način trenutni nivo zagađenosti može da utiče na zdravlje različitih grupa korisnika.
  • Nivo alergena: informacije sa najbliže merne stanice o prisutnosti alergena u vazduhu uzrokovanih cvetanjem cveća, travom ili korovom, što može da pomogne korisnicima da odrede da li će sa sobom nositi lek protiv alergije kao i da li će se kretati u zonama gde je visoka koncentracija alergena.
  • Nivo UV indeksa zračenja: informacije sa najbliže merne stanice u odnosu na lokaciju na kojoj se nalazi korisnik. 
  • Zelene zone: prikaz oblasti ili delova grada u kojima postoje merne stanice gde se meri nivo zagađenosti, odnosno kvalitet vazduha. 
  • Savet dana – praktične informacije korisne za poboljšanje sopstvenog okruženja u kontekstu umanjenja potencijalno negativnih efekta na zdrav životni stil.
  • Galix aplikacija je i digitalni podsetnik za ličnu dnevnu organizaciju i po potrebi za brigu o članovima porodice.  Moguće je, na dnevnoj bazi, planiranje i zakazivanje obaveštenja o važnim dnevnim zdravstvenim i ličnim organizacionim obavezama kao na primer termini poseta lekarima, podsetnici za unos terapije, lekova i suplemenata i slično. Zdravstveni podsetnik, osim što je namenjen samom korisniku, može da se koristi i za članove porodice. 

Aplikacija je namenjena onima koji teže zdravom životnom stilu, a od koristi može da bude svima – od radnih ljudi, trudnica i majki, sportista, studenata ili osoba sa hroničnim bolestima ili redovnim terapijama.

Unapređenje zdravog stila života je važnije nego ikada, a aplikacija Galix nam pomaže da jačamo zdrave životne navike, povećavamo otpornost na izazovne i stresne situacije, bolje planirano svoje vreme i vodimo računa o kvalitetu svog života i života članova svoje porodice.

Galix – zdrav životni stil je bitan. Možeš više!

Leave a reply