Рикардо Виан Маркес (Ricardo Vian Marques), генерален директор

Рикардо Виан Маркес (Ricardo Vian Marques) има долгогодишно искуство во фармацевтската индустрија. Во NC групата бил одговорен за различни области на развој на корпоративното работење, сè додека не го прифатил предизвикот да му се приклучи на тимот на Галеника во 2017 година.

Oд доаѓањето во Галеника до крајот на 2019 година. Г-дин Маркес (Marques) беше на позицијата извршен директор за оперативни работи, а од почетокот на 2020 година, именуван е за генерален директор на Галеника.

Извршни директори

Nataša Mamula

извршен директор
за производство, квалитет и развој на работењето

Jelena Parojčić

извршен директор
за човечки ресурси

Nenad Mijailović

извршен директор
за финансии

Diego Cassimiro de Oliveira

извршен директор
за финансиско управување и известување

Dragan Grbić

извршен директор
за инжинеринг

Milorad Ilić

извршен директор
за инвестициски проекти и меѓународен развој на работењето