Новинари од Босна и Херцеговина ги посетија погоните на Галеника во Белград

Новинари од Босна и Херцеговина ги посетија погоните на Галеника во Белград

Белград, 26-28. мај 2022 – Галеника организираше дводневна…