Ključne aktivnosti

Štampa

Timovi istraživača Instituta Galenike a.d. fokusiraju rad prvenstveno na razvoj generičkih lekova, u koje ugrađuju znanje i umeće. Naše lekove odlikuje visok nivo sigurnosti, kvalitet i efikasnost u lečenju. Razvoj novog lekovitog oblika objedinjuje rad velilkog broja profesionalaca iz raznih naučnih disciplina, na jednom zajedničkom zadatku - dobrobit i zdravlje pacijenta. Novim lekovima obogaćujemo paletu preparata Galenike i širimo terapijsku pokrivenost njima. Primenom najnovijih znanja iz farmaceutske tehnologije, proizvodimo kvalitetne lekove koji su bazirani na poznatim farmaceutskim supstancama. Aktivni principi u našim preparatima su najvišeg kvaliteta i dobijeni sopstvenim putevima sinteze ili proizvedeni na najkvalitetniji način u postrojenjima naših partnera. Mi investiramo u znanje naših stručnjaka i najsavremeniju tehnologiju da bismo održali korak sa visokim zahtevima i standardima farmaceutske profesije.

Ključne aktivnosti Instituta za istraživanje i razvoj su: 

  1. Razvoj novih proizvoda (lekovi, dijetetski suplementi, medicinska sredstva, predmeti opšte upotrebe),
  2. Transfer tehnologije "scale up",
  3. Uvođenje proizvoda u redovnu proizvodnju,
  4. Optimizacije formulacija i tehnoloških procesa,
  5. Pretklinička ispitivanja, toksikološke studije,
  6. Ispitivanje biokompatibilnosti medicinskih sredstava,
  7. Učešće na naučnim i stručnim skupovima i stručno usavršavanje iz oblasti farmaceutske tehnologije, industrijske farmacije.

Nazad