1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Dobijen EU sertifikat o Dobroj proizvođačkoj praksi ...

PDF Štampa El. pošta

U godini kada proslavlja sedamdesetogodišnjicu postojanja i rada Galenika se može pohvaliti Evropskim sertifikatom o Dobroj proizvođačkoj praksi dobijenim od nacionalnog autoriteta Republike Slovenije.

Ovim sertifikatom verifikovano je da je proces proizvodnje i kontrolisanja lekova u nešem pogonu čvrstih formi najvišeg tehnološkog nivoa, da raspolažemo adekvatnim prostorom, opremom i kadrom koji obezbeđuju da tržište dobija kvalitetne, efikasne i bezbedne lekove.

Većina naših lekova zahteva veoma kompleksan proces proizvodnje počev od nabavke aktivne supstance preko složenog postupka granulacije, tabletiranja i oblaganja, te primarnog i sekundarnog pakovanja. Zaokružen tehnološki proces obuhvata ulaznu kontrolu sirovina, svakog pojedinačnog pakovanja i ambalaže, a svi procesi i postupci su validirani, strogo kontrolisani i predmet stalnog preispitivanja.

Ovako uspostavljen sistem kvalieta, usklađen sa najstrožim međunardnim standardima tehnološki veoma napredne i sofisticirane farmaceutske industrije doprinosi visokom nivou kvalieta naših proizvoda i predstavlja stalnu garanciju da su proizvodi iz Galenikih pogona kvalitetni i bezbedni.

Evropskim serifikatom o Dobroj proizvođačkoj praksi su nam otvorena vrata zahtevnog evropskog tržišta kao ravnopravnom partneru svetski poznatih multinacionalnih kompanija.

Gotovo u isto vreme naša Laboratorija za biomedicinska ispitivanja upisana je u Registar Ministarstva zdravlja Republike Srbije kao laboratorija koja radi u skladu sa principima Dobre laboratorijske prakse. U ovoj laboratoriji rade se pretklinička ispitivanja aktivnih farmaceutskih sastojaka lekova za primenu u humanoj medicini kao i ispitivanja biokompatibilnosti za medicinska sredstva.

Ovaj sertifikat omogućiće da naše usluge koriste i drugi zainteresovani proizvođači lekova i medicinskih sredstava kojima su ova ispitivanja neophodna.


Povratak