1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Patenti, izložbe i nagrade

PDF Štampa El. pošta

 

 

Da naučno-istraživački rad Galenike a.d. donosi rezultate i ne ostaje neprimećen, svedoče i brojna priznanja dobijena na izložbama nacionalnog i međunarodnog karaktera.

 

 

 

2015.

Izložbe:

 1. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, Beograd i diploma za "AEROGAL® sirup, stabilna tečna formulacija desloratadina". Autori: Jelena Pešić, Bojan Pavlović, Brankica Selaković, Tamara Denić, Andrijana Nadoveza Salatić.

  Pogledajte:
  Diplomu >>

2014.

Patenti:

 1. "STABILNA TEČNA FARMACEUTSKA FORMULACIJA"
  Patent broj 53364, po patentnoj prijavi P-2009/0393

Autori: Pešić J., Pavlović B., Staletović T., Nadoveza Salatić A., Selaković B., Marković A., Dželetović D., Vranić V., Homšek I.
APSTRAKT:
Ovim pronalaskom se štiti tečni farmaceutski oblik, sirup, kapi za oči ili kapi za nos, sa desloratadinom ili nekim drugim hemijski srodnim tricikličnim antihistaminikom, kao što je loratadin, azatadin ili kombinacijom istih, kao aktivnom komponentom. Novost formulacije zasniva se na formiranju složene strukture, koja nastaje inkorporiranjem lekovite supstance, tricikličnog antihistamina desloratadina (loratadina, azatadina ili njihovu kombinaciju), u specifične strukture, micele, površinski aktivnih materija (PAM). Na ovaj način postignuta je veća rastvorljivost aktivne supstance u vodi i poboljšana njena stabilnost. Istovremeno, smeštanjem aktivne supstance u unutrašnju fazu sistema, u micele, korigovan je njen neprijatan ukus i smanjena mogućnost pojave alergijskih reakcija jer je primenjena PAM zastupljena u niskoj koncentraciji.

Pogledajte:
Ispravu o patentu >>


2013.

Nagrade:

 1. 29. maj 2013. - XXXIII Međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna "Pronalazaštvo-Beograd 2013" - Zlatna medalje sa likom Nikole Tesle, Udruženja pronalazača i inovatora R. Srbije za pronalazak: "Formulacija i tehnologija izrade AEROGAL® SIRUPA 0,5 mg/ml". Autori: Jelena Pešić, Bojan Pavlović, Brankica Selaković, Aleksandra Marković, Tamara Denić, Andrijana Nadoveza, Aleksandra Spasić, Dijamanda Dželetović, Valentina Vranić, Irena Homšek.

  Pogledajte:
  Diplomu >>

2012.

Izložbe:

 1. XXXII Međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna „Pronalazaštvo-Beograd 2012“- Zlatna medalje sa likom Nikole Tesle, Udruženja pronalazača i inovatora R. Srbije za pronalazak "Stabilna formulacija film tableta sa desloratadinom" autora Grujić B, Marić Lj, Homšek I.

2011.

Izložbe:

 1. XXXI Međunaroda izložba "Pronalazaštvo-Beograd 2011" 24-27.05.2011. god.
  Zlatna medalja sa likom Nikole Tesle za pronalazak "Autohtoni Lactobacillus izolati i njihova upotreba kao probiotika", autori: Gordana Zavišić, Valentina Vranić, Željka Radulović i Jelena Pešić.

2010.

Izložbe:

 1. Jončić Savić K, Jelene J, Jovanović M, Mašić A, Živković M, Josipović R, srebrna medalja sa likom Nikole Tesle, za pronalazak u oblasti novih tehnologija "Formulacija gela sa biljnim ekstraktima  Gingival gel", XXX izložba sa međunarodnim učešćem pronalazaka i novih tehnologija "Pronalazaštvo-Beograd 2010", 24-28. 5. 2010, Beograd.

2009.

Izložbe:

 1. Izložba "Pronalazaštvo-Beograd 2009" sa međunarodnim učešćem, 18.- 22. 5. 2009. Zlatna medalja sa likom Nikole Tesle Saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda za novu tehnologiju pod nazivom "Formulacija preparata sa suvim biljnim ekstraktima:  Floralend® - list masline i Floralend® -  list vinove loze" autora: Ivić B., Vuković Z., Tonšić D., Dželetović D.,Veljković J., Dekanski D.
   
 2. Učešće Galenike a.d. na međunarodnom stručnom skupu 2nd Pharmaceutical Sciences Fair and Exhibition koji je održan u Nici od 08 - 12. 06. 2009, dipl. ph Branka Ivić, rukovodilac Laboratorije za čvrste farmaceutske oblike u Institutu za istraživanje i razvoj, učestvovala je prezentacijom radova ispred Galenike a.d. pod nazivom: COMPARISON OF DICLOFENAC SODIUM RELEASE FROM MULTIPARTICULATE UNIT SYSTEM (MUPS) COMPRESSED INTO TABLETS AND FILLED INTO CAPSULES, autora Ivić B., Ibrić S, Betz G., Đurić Z. i COMPARATIVE DISSOLUTION STUDY OF CARBAMAZEPINE IR TABLETS: FaSSIF vs. MEDIA CONTAINING LOW SLS CONCENTRATION, autora Homšek I., Petrović Lj, Trajković S, Parojčić J. Prezentacija ovih radova deo je istraživačkog rada Instituta Galenike a.d. na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj pod nazivom Razvoj i primena in vitro i in silico metoda u biofarmaceutskoj karakterizaciji lekova BSC grupe II i III (TR 20015) i neophodna je za realizaciju izveštaja o radu koji se podnosi Ministarstvu.

2008.

Nagrade:

 1. Vico-Stevanović M., Radeta M., Novaković J., Krstić A., Vranić V., Manić J., Specijalno priznanje sa zlatnom medaljom Saveza pronalazača Beograda za novu tehnologiju "Aktivne supstance za farmaceutske proizvode i biosorbenti za prečišćavanje voda na bazi otpadnih sirovina prirodnog i biološkog porekla", XXVIII izložba sa međunarodnim učešćem pronalazaka i novih tehnologija "Pronalazaštvo-Beograd 2008", 5.-9. 5. 2008., Beograd.

2007.

Izložbe:

 1. Učešće na svetskoj izložbi ind. SvojineArhimedes 2007) sa 2 eksponata (M.Radeta). Dobijene  su  2 zlatne medalje:
 • Milena Radeta, M. Vico, J. Turner, J. Petrov, Farmakološki aktivne supstance i finalni preparati iz svinjskog i goveđeg pankreasa
 • Jasna Novaković, Milena Radeta, M. Vico, D. Mrdaković, M. Živković, L. Živković, S. Hranisavljević,
  D. Maksimović, Farmakološki aktivne supstance i finalni preparati iz telećeg timusa

2. Učešće na Međunarodnoj konferenciji inovacija sa 2 stručna rada (Farmakološki aktivne supstance
    iz otpadnog i korišćenog materijala životinjskog porekla, autora M.Vico, M.Radeta, AS.Krstić,
    J.Novaković i Sopstveni tehnološki razvojdijetetskog proizvoda na bazi kvasca, autora M.Vico,
    T.Korać, Lj.Gligić, J.Manić, V.Vranić

Nagrade:

 1.  Farmakološki aktivne supstance i finalni preparati iz telećeg timusa? autori: J. Novaković, M. Radeta, M. Vico-Stevanović, D. Mrdaković, M. Živković, L. Živković, S. Hranisavljević, D. Maksimović; dobijena Zlatna medalja na medjunarodnoj izložbi industrijske svojine Arhimedes 2007 u Moskvi za pronalazak kao originalno rešenje koje predstavlja intelektualnu svojinu (Patent Yu 49539, priznat 27.09.2006. godine i patentna prijava Yu P-177/03) i predstavlja osnovu za razvoj tehnologija i komercijalzaciju proizvodnje farmakološki aktivnih prirodnih supstanci i finalnih preparata.

2.  Zlatna medalja na Međunarodnoj izložbi inovacija (M.Radeta, J.Manić), održanoj u Beogradu,
     28.11.-01.12.2008.

 1. Učešće na konkursu za dodelu godišnje nagrade Privredne komore Beograda, za 2007. godinu s Aktivne supstance za farmaceutske proizvode i biosorbenti za prečišćavanje voda na bazi otpadnih sirovina prorodnog i biološkog porekla, autora M.Vico, M.Radeta, J.Novaković, V.Vranić, A.Krstić.

Nazad