1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ugovorna proizvodnja

PDF Štampa El. pošta

ugovorna-proizvodnja

 

 

Pored svoje osnovne delatnosti proizvodnje lekova, koja se odvija od aktivne sirovine do finalnog proizvoda celokupnim tehnološkim postupkom, Galenika nudi i usluge ugovorne proizvodnje prema specifikaciji kupca i u skladu sa GMP zahtevima.

Galenika poseduje novu Fabriku čvrstih farmaceutskih preparata (FČFP), sa EU GMP sertifikatom, sa projektovanim kapacitetima od 2 milijarde tableta i 100 miliona kapsula, uz mogućnost uvećanja ovih kapaciteta za 25%. Proces proizvodnje odvija se na savremenoj opremi vrhunskih svetskih proizvođača koja omogućava proizvodnju tableta (obloženih, neobloženih, dvoslojnih i sa kontrolisanim oslobađanjem) i tvrdih kapsula, kao i pakovanje proizvoda u blister pakovanje (PVC/PVDC/PP/COC/
Aclar/ALU-ALU folije), strip pakovanje, staklene ili plastične boce i kartonske kutije (sekundarno pakovanje). Pogledajte ponuđeni video iz FČFP.

Pored najsavremenije opreme, Galenika poseduje ogromno iskustvo u transferu tehnologija, budući da su njeni zaposleni u proteklih par godina izvršili transfer velikog dela asortimana koji se sada proizvodi u Fabrici čvrstih farmaceutskih preparata.

Osim uslužne proizvodnje, Galenika je specijalizovana i za pružanje pratećih usluga iz oblasti farmaceutske delatnosti:
  • Kontrola kvaliteta,
  • Institut za istraživanje i razvoj.
Za proizvode koje uslužno proizvodimo Republika Srbija je na državnom nivou potpisala nekoliko bilateralnih i multilateralnih ugovora o prefencijalnoj trgovini sa sledećim državama: Rusija, Belorusija, Kazahstan, Turska, države potpisnice CEFTA sporazuma – Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, UNMIK-Kosovo), države EU, države potpisnice PEM konvencije, države potpisnice EFTA sporazuma – Island, Norveška, Lihtenštajn i Švajcarska.

 

Nazad