1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Menadžment

PDF Štampa El. pošta

Generalnog direktora Galenike a.d. - Beograd imenuje Nadzorni odbor.
Ostale članove strateškog menadžmenta imenuje generalni direktor.
Članovi su:

 1. Reinhard Andreas Dr.Nordmann, generalni direktor
 2. Nataša Mamula, izvršni direktor za proizvodnju i kvalitet
 3. Jelena Parojčić, izvršni direktor za ljudske resurse
 4. Diego Cassimiro de Oliveira , izvršni direktor za finansijsko upravljanje i izveštavanje
 5. Nenad Mijailović, izvršni direktor za finansije
 6. Ricardo Vian Marques, izvršni direktor za operativno poslovanje
 7. Dragan Grbić, izvršni direktor za inženjering
 8. Milorad Ilić, izvršni direktor za investicione projekte i međunarodni razvoj poslovanja
 9. Vesna Vukoje, direktor fabrike lekova
 10. Dragana Božić Kožurik, direktor fabrike čvrstih farmaceutskih preparata
 11. Ljiljana Stojanović, direktor sektora upravljanja materijalima u proizvodnji
 12. Nenad Lekić, direktor sektora za marketing za prom.PLS/DI/OTC proizvoda i tendersko poslovanje
 13. Nenad Mirković, direktor sektora komercijalnih poslova
 14. Aleksandra Mašić, direktor Sektora za razvoj i registraciju
 15. Branimir Sredić, direktor sektora nabavke
 16. Aleksandra Mitić, direktor sektora pravnih poslova
 17. Miloš Nikolić, direktor sektora informacionih tehnologija
 18. Olivera Zdravković, direktor sektora poslova ljudskih resursa
 19. Milena Pješčić, direktor sektora logistike
 20. Aleksandra Marković, direktor sektora obezbeđenje kvaliteta
 21. Miloš Marinković, direktor sektora kontrole kvaliteta

Nazad