1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Menadžment

PDF Štampa El. pošta

Generalnog direktora Galenike a.d. - Beograd imenuje Nadzorni odbor.
Ostale članove strateškog menadžmenta imenuje generalni direktor.
Članovi su:

 1. Reinhard Andreas Dr.Nordmann, generalni direktor
 2. Nataša Mamula, izvršni direktor za proizvodnju, kvalitet i razvoj poslovanja
 3. Jelena Parojčić, izvršni direktor za poslove ljudskih resursa
 4. Diego Cassimiro de Oliveira, izvršni direktor za finansijsko upravljanje i izveštavanje
 5. Nenad Mijailović, izvršni direktor za finansije
 6. Ricardo Vian Marques, izvršni direktor za operativno poslovanje
 7. Zoran Glavaški, izvršni direktor za strateške i komercijalne poslove
 8. Dragan Grbić, izvršni direktor za inženjering
 9. Milorad Ilić, izvršni direktor za investicione projekte i međunarodni razvoj poslovanja
 10. Ljiljana Stojanović, direktor Sektora proizvodnje
 11. Nenad Lekić, direktor Sektora za marketing i prodaju
 12. Aleksandra Mašić, direktor Sektora za razvoj, registraciju i kvalitet
 13. Branimir Sredić, direktor Sektora nabavke
 14. Aleksandra Mitić, direktor Sektora pravnih i opštih poslova
 15. Miloš Nikolić, direktor Sektora za informacione i komunikacione tehnologije (IKT)
 16. Olivera Zdravković, direktor Sektora poslova ljudskih resursa
 17. Milena Pješčić, direktor logistike

Nazad