1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Uloga farmaceuta u promociji leka

PDF Štampa El. pošta

Galenika a.d. u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije organizuje edukativni seminar sa temom "Uloga farmaceuta kao zdravstvenog profesionalca u promociji leka". U okviru seminara planiran je rad u radionicama na temu "Sa Galenikom do novih znanja i veština".

Seminar će se održati 8.maja u Galenici sa početkom u 10 časova. Na seminaru će učestvovati oko šezdeset farmaceuta iz državnih apoteka iz cele Srbije.

Predavači na ovom Seminaru su:
  • doc.dr Dušanka Krajnović - Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu sa temom "Novi etički kodeks farmaceuta i značaj za promociju leka",
  • mr Vladimir Cvijan - Institut za uporedno pravo, Beograd, "Oglašavanje i promocija lekova i medicinskih sredstava - pravni aspekti",
  • dr sci. med. Vesna Tomić - Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović-Batut", Beograd,"Oglašavanje u farmaceutskoj praksi",
  • prof dr Petar M. Seferović - Institut za kardiovaskularne bolesti KCS, Beograd, "Mesto i uloga inhibitora konvertujućeg enzima u lečenju arterijske hipertenzije i kongestivne srčane insuficijencije",
  • prof dr Ljiljana Tasić - Farmaceutski fakultet,Univerzitet u Beogradu, "Upravljanje informacijama i komunikacije u promociji leka u apoteci",
  • mr ph spec. Zlata Žuvela - Farmaceutska komora Srbije, Beograd, "Etika i Farmaceutska komora Srbije".

Povratak