1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Briga o zaposlenima

PDF Štampa El. pošta

briga-o-zaposlenima


      Pogledajte rezultate istraživanja zadovoljstva zaposlenih u Galenici a.d.


Društvena odgovornost Galenike a.d. se pre svega ogleda u brizi prema našim zaposlenim, koja je višestruka. Humanim, etičkim i kvalitetnim upravljanjem ljudskim resursima obezbeđujemo odlične uslove rada koji neizostavno uključuju poštovanje ljudskih prava, ravnopravan tretman zaposlenih, zdravstvenu i zaštitu na radu, kao i kontinuiranu edukaciju. Takođe, naši zaposleni učestvuju u upravljanju kompanijom i u procesima odlučivanja.

Galenika a.d. je usvojila Kolektivni ugovor i na taj način je regulisan svaki vid pomoći i podrške zaposlenima.

Pre svega, bezbednost i zaštita zdravlja na radu je jedno od osnovnih prava čoveka, zato što jedino zdrava i bezbedna radna sredina omogućava produktivan rad i život. Uvođenje principa prevencije predstavlja suštinsku novinu i podrazumeva aktivno preduzimanje mera za otklanjanje potencijalnih rizika od povređivanja ili nastajanja profesionalnih i oboljenja u vezi sa radom. Preventivne mere primenjuju se u svim fazama radnih procesa: postupcima projektovanja, proizvodnje, korišćenja i održavanja sredstava za rad, opreme za zaštitu na radu i opasnih materija.

Galenika a.d. organizuje stalne zdravstvene preglede za lica koja su zasnovala radni odnos ili treba da ga zasnuju na poslovima sa povećanim rizikom, kao i periodične u toku radnog veka. Takođe, određeni broj zaposlenih je obučen za ukazivanje prve pomoći, a u krugu fabrike radi i ambulanta u tri smene koja poseduje i sanitetsko vozilo.

Svaki zaposleni u Galenici a.d. ima pravo i na svakodnevni organizovani prevoz kompanijskim autobusima, korišćenje restorana koji je u krugu fabrike i na odgovarajuću praktičnu i teorijsku obuku u skladu sa poslovima koje obavlja.

Briga o zaposlenima je uvek jedan od najvažnijih aspekata našeg društveno odgovornog poslovanja, jer motivacija zaposlenih, njihovo zadovoljstvo, usavršavanje i razvoj predstavljaju kako lični, tako i napredak kompanije.Nazad