1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Laboratorija za biomedicinska ispitivanja

PDF Štampa El. pošta
INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

SLUŽBA ZA BIOTEHNOLOŠKA I BIOMEDICINSKA ISPITIVANJA

LABORATORIJA ZA BIOMEDICINSKA ISPITIVANJA

Laboratorija za biomedicinska ispitivanja je 12.01.2016.godine nakon provere od strane nadležnih inspektora Ministarstva Zdravlja RS, dobila sertifikat o primeni Smernica Dobre laboratorijske prakse u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl.Glasnik RS br.30/10).

Dobijanjem ovog sertifikata Laboratorija za biomedicinska ispitivanja, svrstala se među prve laboratorije u našoj zemlji i regionu, koje su svoje aktivnosti uskladile sa principima Dobre laboratorijske prakse. Pored podizanja poverenja u kvalitet obavljenih ispitivanja, ovaj sertifikat će omogućiti Laboratoriji pružanje usluga trećim licima u oblasti predkliničkih ispitivanja.

U Laboratoriji za biomedicinska ispitivanja rade se predklinička ispitivanja lekova, biološki aktivnih supstanci i ispitivanje biokompatibilnosti medicinskih sredstava, za potrebe razvoja novih proizvoda, kontrole kvaliteta i registracije proizvoda.Toksikološki testovi

  • Akutna, subakutna i subhronična sistemska toksičnost
  • Lokalna podnošljivost (intramuskularna, oralna, dermalna, vaginalna, rektalna, okularna, nazalna i gingivalna)
  • Ispitivanje prisustva pirogenih materija
  • Ispitivanje abnormalne toksičnosti


Ispitivanje biokompatibilnosti medicinskih sredstava

  • Testovi primarne i kumulativne iritacije kože
  • Testovi senzibilizacije
  • Ispitivanje lokalnih efekata posle implantacije
  • Ispitivanje sistemske toksičnosti medicinskih sredstava (akutna, subakutna, subhronična)


Razvoj animalnih modela

Za potrebe ispitivanja efikasnosti supstanci razvijeno je i verifikovano vise animalnih modela: hiperlipidemija i gojaznost kod pacova, subkutani mišiji melanoma, modeli multiple skleroze i osteoporoze kod pacova.
Na ovim poslovima i zadacima angažovana su:

4 doktora i 2 magistra iz oblasti prirodnih i medicinskih nauka, 1 veterinar i 4 tehničara sa višegodišnjim iskustvom.


 

 

Povratak