1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

GALENIKA AD BEOGRAD na Satelitskom simpozijumu 25. kongresa EU udruženja za hipertenziju - ESH i V ŠKOLI ARTERIJSKE HIPERTENZIJE ...

PDF Štampa El. pošta

Galenika a.d. na 25. kongresu Evropskog udruženja za hipertenziju (ESH)...
Udruženje za hipertenziju Srbije u saradnji sa Odborom za dijabetes endokrinološke sekcije SLD-a, a u saradnji sa Evropskim udruženjem za hipertenziju (ESH) organizovali su: Satellite Symposium of the 25th ESH Meeting 2015 (Satelitski simpozijum 25. kongresa Evropskog udruženja za hipertenziju - ESH) i V ŠKOLU ARTERIJSKE HIPERTENZIJE sa temom: Hipertenzija i dijabetes.
Mesto održavanja: Hotel Metropol Palace Beograd, od 26.-28. februara 2015. godine.

Cilj Simpozijuma, kao i već tradicionalne škole hipertenzije, bio je da lekarima specijalistima interne medicine, kardiolozima, endokrinolozima, nefrolozima i lekarima specijalistima opšte medicine, približe problem dijabetesa i hipertenzije kroz više tematskih celina i da predstave najnovija dostignuća na polju prevencije i lečenja arterijske hipertenzije i dijabetesa. Prezentovani su rezultati velikih kliničkih studija, utemeljeni na strogim naučnim kriterijumima koji predstavljaju putokaz u razvoju moderne medicine.

Povišen krvni pritisak i šećer u krvi postaju globalni problem zbog velikog broja obolelih sa tendencijom povećanja broja bolesnika. Aktivno učešće svih lekara, imalo je za cilj poboljšanje u pristupu prevenciji, dijagnostikovanju i lečenju arterijske hipertenzije i dijabetes melitusa.

Na Simpozijumu je bilo 220 lekara. Galenika a.d. Beograd aktivno je učestvovala na ovom skupu, između ostalog promovišući preparate iz kardiovaskularne i endokrinološke palete, kao i proizvoda parafarmacije.


esh_image2_mid.jpg   esh_image3_mid.jpg
Povratak