1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

   Za akcionare Galenike a.d. - Beograd ...

PDF Štampa El. pošta


Na ovoj i sledećim (povezanim) stranicama sajta možete steći uvid u sve javno dostupne informacije i podatke, namenjene akcionarima Galenike a.d. - Beograd.


 

Osnovni podaci za akcionare :


 

Kalendar aktivnosti Skupštine akcionara :


  2020. • 13.01.2020. : XII- vanredna sednica Skupštine akcionara
 • ZAPISNIK sa XII vanredne sednice Skupštine akcionara 13.01.2020. (.pdf) >>
 • 2019. • 27.11.2019. : XI- vanredna sednica Skupštine akcionara - odložena za 18.12.2019.
 • ZAPISNIK sa XI vanredne sednice Skupštine akcionara 18.12.2019. (.pdf) >>

 • 27.06.2019. : VII- redovna sednica Skupštine akcionara • 17.05.2019. : X- vanredna sednica Skupštine akcionara


 • 2018. • 28.06.2018. : VI- redovna sednica Skupštine akcionara
 • 2017. • 01.12.2017. : IX - vanredna sednica Skupštine akcionara


 • 14.08.2017. : VIII - vanredna sednica Skupštine akcionara


 • 15.06.2017. : V - redovna sednica Skupštine akcionara • 2016. • 29.06.2016. : IV - redovna sednica Skupštine akcionara
 • 2015. • 19.11.2015. : VII - vanredna sednica Skupštine akcionara


 • 30.06.2015. : III - redovna sednica Skupštine akcionara

 • 2014.


 • 31.01.2014. : IV - vanredna sednica Skupštine akcionara;

 • 30.06.2014. : II - redovna sednica Skupštine akcionara;

 • 25.08.2014. : V - vanredna sednica Skupštine akcionara;

 • 30.09.2014. : VI - vanredna sednica Skupštine akcionara;

 • 2013.


 • 28.02.2013. : I - vanredna sednica Skupštine akcionara;

 • 29.06.2013. : I - redovna sednica Skupštine akcionara;

 • 25.07.2013. : II - vanredna sednica Skupštine akcionara;

 • 20.09.2013. : III - vanredna sednica Skupštine akcionara;Aktivnosti Nadzornog odbora Društva :
Finansijski izveštaji :

Finansijske izveštaje za 2015.godinu možete pogledati na stranici do koje se dolazi preko sledećeg linka:

Za direktan odlazak na ovu stranicu kliknite O V D E.
Informacije za male akcionare koji su stekli pravo na akcije
kao zaposleni i/ili bivši zaposleni GALENIKE a.d. - Beograd
:


Dana 10.12.2012.god. 14,9813% emitovanih akcija GALENIKE a.d. Beograd, u skladu sa Zakonom, prešlo je u vlasništvo zaposlenih i bivših zaposlenih.

Ukoliko ste jedan od zaposlenih ili bivših zaposlenih GALENIKE a.d. Beograd, na ovoj stranici možete dobiti informaciju o broju akcija koje posedujete, prema izvodu iz Centralnog registra (depo i kliring hartija od vrednosti) na dan: 05.06.2017. god.

Da bi ste proverili podatke o Vama pripadajućim akcijama, potrebno je da u sledeću ekransku formu, u za to predviđeno polje, unesete Vaš jedinstveni matični broj građana (JMBG) i pritisnete taster "Potvrda unosa".
Formа za proveru podataka o pripadajućim akcijama :