1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

   Za akcionare Galenike a.d. - Beograd ...

PDF Štampa El. pošta


Na ovoj i sledećim (povezanim) stranicama sajta možete steći uvid u sve javno dostupne informacije i podatke, namenjene akcionarima Galenike a.d. - Beograd.


 

Osnovni podaci za akcionare :


 

Kalendar aktivnosti Skupštine akcionara :Aktivnosti Nadzornog odbora Društva :
Finansijski izveštaji :

Finansijske izveštaje za 2015.godinu možete pogledati na stranici do koje se dolazi preko sledećeg linka:

Za direktan odlazak na ovu stranicu kliknite O V D E.
Informacije za male akcionare koji su stekli pravo na akcije
kao zaposleni i/ili bivši zaposleni GALENIKE a.d. - Beograd
:


Dana 10.12.2012.god. 14,9813% emitovanih akcija GALENIKE a.d. Beograd, u skladu sa Zakonom, prešlo je u vlasništvo zaposlenih i bivših zaposlenih.

Ukoliko ste jedan od zaposlenih ili bivših zaposlenih GALENIKE a.d. Beograd, na ovoj stranici možete dobiti informaciju o broju akcija koje posedujete, prema izvodu iz Centralnog registra (depo i kliring hartija od vrednosti) na dan: 05.06.2017. god.

Da bi ste proverili podatke o Vama pripadajućim akcijama, potrebno je da u sledeću ekransku formu, u za to predviđeno polje, unesete Vaš jedinstveni matični broj građana (JMBG) i pritisnete taster "Potvrda unosa".
Formа za proveru podataka o pripadajućim akcijama :