1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

REDOVAN POSTUPAK

PDF Štampa El. pošta

 

2017.


R.br. Oznaka P r e d m e t - O p i s Datum
objavljivanja
Postupak Status Preuzmite
(.pdf)
01. J.N.100-1/2017 Nabavka dobara: "Kalorifer na paru" 23.01.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
02. J.N.17-1/2017 Nabavka dobara: "Delovi za spektrofotometar i gasni hromatograf" 27.01.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
03. J.N.36/2017 Nabavka radova: "Radovi na rekonstrukciji/zameni vakum sistema na crpnoj stanici Dunav, a prema priloženoj specifikaciji opreme i radova" 03.02.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
04. J.N.17-87-1/2017 Nabavka dobara: "Filter sveće" 24.02.2017. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Javni poziv
Izmene i dopune KD
Obaveštenje
Odluka o dodeli ugovora
05. J.N.17-93-2/2017 Nabavka dobara: "Napojne pumpe" 27.02.2017. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora
06. J.N.25/2017 Nabavka dobara: "Gaza i vata" 02.03.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
07. J.N.57-147-1/2017 Nabavka dobara: "Alat za tabletiranje" 06.03.2017. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora
08. J.N.87/2017 Nabavka usluga: "Servisiranje i održavanje vozila marke Sitroen C-5 na godišnjem nivou" 07.03.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
09. J.N.17-150/3/2017 Nabavka dobara: "Rezervnih delova za grejanje" 09.03.2017. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora
10. J.N.98/2017 Nabavka usluge: "Revizija pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017.godinu" 16.03.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
11. J.N.110/2017 Nabavka usluge: "Servisiranje i održavanje motornih vozila marke Pežo na godišnjem nivou" 24.03.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
12. J.N.34/2017 Nabavka dobara: "Traka streč folija" 27.03.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
13. J.N.131-51/2017 Nabavka radova: "Izrada lokalne računarske mreže u delovima Fabrike lekova i priključenje na postojeću kompanijsku mrežu" 04.04.2017. Redovan Doneta odluka o obustavi postupka Javni poziv
Specifikacija materijala
Teh.spec.sa kotama vel.
Osnova FL 2016. sa kotama
Odluka o obustavi postupka
14. J.N.136/2017 Nabavka usluga: "Održavanje i ispiranje kanalizacionog sistema mreža na godišnjem nivou, a prema specifikaciji, i uz crpljenje i odnošenje depozita i odlaganje na za to propisana mesta" 07.04.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
15. J.N.37/2017 Nabavka usluga: "Kurirske usluge" 12.04.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
16. J.N.17-2/2017 Nabavka dobara: "Delovi za aparat za prečišćavanje vode" 13.04.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
17. J.N.57-1/2017 Nabavka dobara: "Laserski brojač čestica za vazduh" 13.04.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
18. J.N.158/2017 Nabavka usluga: "Servisiranje i održavanje vozila marke Sitroen džamper 2,2hdi u ovlašćenom servisu na godišnjem nivou" 19.04.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
19. J.N.141/2017 Nabavka usluga: "Servisiranje i održavanje vozila na godišnjem nivou marke Fiat doblo Cargo 1,9JTD (1 kom), Fiat doblo Panorama 1,9 ds sx (4 kom), i Fiat punto 1,2 dynamic 16v (1 kom)" 19.04.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
20. J.N.172/2017 Nabavka usluga: "Servis, popravka i održavanje multifunkcijskih uređaja Konika Minolta na godišnjem nivou" 25.04.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
21. J.N.131-51/2017 Nabavka radova: "Izrada lokalne računarske mreže u delovima Fabrike lekova i priključenje na postojeću kompanijsku mrežu" 27.04.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
Teh.spec.sa kotama vel.
Osnova FL 2016. sa kotama
22. J.N.30/2017 Nabavka dobara: "Tablet PC aparat" 03.05.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
23. J.N.20/2017 Nabavka dobara: "Membranski filteri" 22.05.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
24. J.N.57-2/2017 Nabavka dobara: "Računarske konfiguracije" 25.05.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
25. J.N.24/2017 Nabavka dobara: "Tehnička so" 31.05.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
26. J.N.210/2017 Nabavka radova: "Hemijsko čišćenje vodene strane i mehaničko čišćenje dimne strane parnih kotlova broj 1 i 4" 01.06.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
27. J.N.1-404/2017 Nabavka dobara: "Merna ćelija" 01.06.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
28. J.N.219/2017 Nabavka radova:" Gradjevinsko zanatski radovi u Magacinu polaznih materijala Fabrike lekova prema prilozenoj specifkaciji radova" 06.06.2017. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora
29. J.N.242/2017 Nabavka radova:" Demontaža starog i izrada novog portala u upravnoj zgradi po specifikaciji" 23.06.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
30. J.N.256/2017 Nabavka radova:" Proširenje optičke infrastrukture za lokalnu LAN mrežu" 27.06.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
31. J.N.30-1/2017 Nabavka dobara:" Olovke" 06.07.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
32. J.N.58-1/2017 Nabavka dobara:" Licencirani portovi i skladište podataka" 18.07.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
33. J.N.58-2/2017 Nabavka dobara:" Serveri" 18.07.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
34. J.N.30-4/2017 Nabavka dobara:" Reklamni rekviziti " 14.08.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
35. J.N.327-17/2017 Nabavka usluga:"Zdravstvene usluge za zaposlene u Galenika a.d. Beograd za period oktobar 2017 - septembar 2018" 01.09.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
Specifikacija
36. J.N.733/2017 Nabavka dobara:"Napojna pumpa" 15.09.2017. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora
37. J.N.366/2017 Nabavka usluga:"Usluga remonta toner kaseta za laserske štampače "HP" na godišnjem nivou" 25.09.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
Obaveštenje
38. J.N.35-1/2017 Nabavka dobara:"Drvena euro paleta" 26.09.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
39. J.N.30-5/2017 Nabavka dobara:"Reklamni materijal" 27.09.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
40. J.N.38/2017 Nabavka usluga:"Usluge prevođenja" 28.09.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
41. J.N.376-58/2017 Nabavka radova:"Strukturno kabliranje neumreženog dela niskog - Bloka C i objekta centralne kuhinje" 05.10.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
Plan Blok C
Plan Plava sala
Spisak materijala
42. J.N.30-55/2017 Nabavka dobara:"Telefoni" 06.11.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
43. J.N.63/2017 Nabavka dobara:"Poklon paket" 14.11.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
44. J.N.31/2017 Nabavka dobara:"Novogodišnji paketići" 29.11.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
45. J.N.436/2017 Nabavka usluga:"Usluga mikrobiološke i hemijske analize vode za piće na godišnjem nivou" 30.11.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv
46. J.N.30-6/2017 Nabavka dobara:"Novogodišnji propagandni materijal" 05.12.2017. Redovan Prikupljanje ponuda Javni poziv

2016.

>
R.br. Oznaka P r e d m e t - O p i s Datum
objavljivanja
Postupak Status Preuzmite
(.pdf)
01. N.04/2016 Nabavka radova: "Isporuka i montaža spuštenog plafona za čist.sobe klasa 100.000 prema priloženoj specifikaciji - 40m2" 14.01.2016. Redovan Dodeljen posao Zahtev za ponudu
02. N.10/2016 Nabavka radova: "Radovi na hidroizolaciji krova izmenjivačke stanice za grejanje naselja Nova Galenika" 19.01.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
03. N.100-61/2016 Nabavka dobara: "Rezervni delovi za fluidizacionu sušilicu "GHIBLI"" 11.02.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
Crteži IMA
Odluka o dodeli ugovora
04. N.100-15/2016 Nabavka dobara: "Elektro motor (kočioni motor) za kransku dizalicu DEMAG" 12.02.2016. Redovan Dodeljen ugovor Zahtev za ponudu
Obaveštenje o prod.roka za pod.ponuda
Odluka o dodeli ugovora
05. N.45/2016 Nabavka radova: "Radovi na izlivanju podova u Pogonu tečnih I polučvrstih preparata-Odeljenje sirupa po specifikaciji" 17.02.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
06. N.90/2016 Nabavka dobara: "Traka streč folija" 17.02.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
07. N.96-1/2016 Nabavka dobara: "Smrznuto pecivo" 17.02.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
08. N.100-43/2016 Nabavka dobara: "Regulacioni ventil za paru "Honeywell"" 18.02.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
Ugovor o nabavci dobara
Odluka o dodeli ugovora
09. N.6-58/2016 Nabavka dobara: "Apsolutni filteri H13 "Camfil Farr"" 18.02.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
10. N.22-1/2016 Nabavka dobara: "Komplet opreme za linijsko čitanje farma koda" 18.02.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
Obaveštenje
11. N.55/2016 Nabavka usluge: "Periodični pregled opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline za period april 2016. do marta 2017.godine" 19.02.2016. Redovan Zaključen ugovor Poziv - upit za podnošenje ponude br.55
12. N.100-61-1/2016 Nabavka dobara: "Rezervni delovi za visokosmicajni mikser "VORTEX 800", mašinu za filmovanje "PERFIMA 500", mašinu za pranje opreme "VENUS" i za kabinu za pranje opreme "HYDROBOX"" 25.02.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
Obaveštenje
13. N.114/2016 Nabavka dobara: "Gaza i vata" 01.03.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
14. N.100-61/2016 Nabavka dobara: "Dihtung vrata prema uzorku za mašinu "Venus"" 10.03.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
15. N.100-61-2/2016 Nabavka dobara: "Gornji dihtung korpe prema uzorku za mašinu "GHIBLI"" 10.03.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
16. N.6-58-2/2016 Nabavka dobara: "Vazdušni filteri"" 11.03.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
17. N.98/2016 Nabavka usluga: "Servisiranje i održavanje vozila marke Sitroen C-5 na godišnjem nivou" 11.03.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
18. N.1-43/2016 Nabavka dobara: "Rezervni delovi za grejanje"" 14.03.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
19. N.5-1/2016 Nabavka dobara: "Akumulatori" 15.03.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
20. N.100-18/2016 Nabavka dobara: "Ćelija za elektrohemijski detektor" 15.03.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
21. N44-1/2016 Nabavka dobara: "Elektroparni ovlaživač" 15.03.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
Obaveštenje
Tehnička specifikacija
Odluka o dodeli ugovora
22. N.4-20-1/2016 Nabavka dobara: "Aluminijumske merdevine" 16.03.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
23. N10-32-1/2016 Nabavka dobara: "Obojena metalurgija" 16.03.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
24. N6-58-3/2016 Nabavka dobara: "Filteri za filtraciju vazduha" 22.03.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
Dopuna KD
Dopuna1 KD
Obaveštenje
Odluka o dodeli ugovora
25. N133/2016 Nabavka usluga: "Servisiranje i održavanje vozila marke Fiat na godišnjem nivou" 25.03.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
26. N.130/2016 Nabavka radova: "Radovi na rekonstrukciji cevne instalacije za ispiranje filterskih polja u pogonu za preradu vode za piće - crpna stanica Vetserum Odeljenja vodosnabdevanja, a prema priloženoj specifikaciji zahteva" 25.03.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
Specifikacija korisničkih zahteva
27. N117/2016 Nabavka usluga: "Kurirske usluge" 28.03.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
28. N137/2016 Nabavka dobara: "Čišćenje separatora u sklopu tankvane za odvajanje mazuta od vode sa pripadajućim kanalima (predmet nabavke)" 29.03.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
29. N135/2016 Nabavka usluge: "Servis, popravka i održavanje multifunkcijskih uređaja Konika Minolta na godišnjem nivou" 29.03.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
30. N8-9/2016 Nabavka dobara: "Membranski filteri" 30.03.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
31. N100-4/2016 Nabavka dobara: ""Simatic panel"" 14.04.2016. Redovan Postupak nabavke obustavljen Zahtev za ponudu
Oobaveštenje o obustavi postupka
32. N173/2016 Nabavka radova: ""Projektovanja i izvođenje monitoring sistema za praćenje nadpritisaka i broja izmene vazduha u prostorijama za razmeravanje i uzorkovanje sirovina u Skladištu polaznih materijala u FL (prema specifikaciji i tehničkoj dokumentaciji u prilogu)"" 14.04.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
33. N187/2016 Nabavka usluge: ""Servisiranje i održavanje motornih vozila marke Pežo na godišnjem nivou"" 15.04.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
34. N188/2016 Nabavka usluge: ""Servisiranje i održavanje vozila marke Sitroen džamper 2,2hdi u ovlašćenom servisu na godišnjem nivou"" 15.04.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
35. N170/2016 Nabavka usluge: ""Revizija pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016.godinu"" 15.04.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
36. N1-26/2016 Nabavka dobara: ""Delovi aparata za prečišćavanje vode"" 21.04.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
37. N115/2016 Nabavka dobara: ""Tehnička so - NaCl"" 24.05.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
38. N239-112/2016 Nabavka radova: ""Izgradnja lokalne računarske mreže u skladištu gotove robe i skladištu polaznih i pakovnih materijala fabrike lekova"" 25.05.2016. Redovan Zaključen ugovor Zahtev za ponudu
Prilog1
Prilog2
Odluka1
Odluka2
39. N576-vp/2016 Nabavka dobara: ""Graco klipna pumpa"" 26.05.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
40. N5-21/2016 Nabavka dobara: ""Elektromagnetni razvodnici"" 26.05.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
41. N587-vp/2016 Nabavka dobara: ""Držač temperaturne liste"" 27.05.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovoraZahtev za ponudu
Dopuna zahteva za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
42. N11-36/2016 Nabavka dobara: ""Potrošni materijal"" 27.05.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
43. N16-54-1/2016 Nabavka dobara: ""Pantalone od puplina"" 30.05.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
44. N5-4/2016 Nabavka dobara: ""Simatic panel"" 31.05.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
45. N1-26-2/2016 Nabavka dobara: ""Kolone za gasnu i tečnu hromatografiju"" 31.05.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
46. N70-39/2016 Nabavka dobara: ""Cirkulacione pumpe"" 15.06.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
47. N642-VP/2016 Nabavka dobara: ""Horizontalni metal detektor"" 15.06.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
48. N18-22-1/2016 Nabavka dobara: ""Komplet opreme za linijsko čitanje farma koda"" 20.06.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
Obaveštenje 1
Dopuna
Obaveštenje 2
Zah. za ponudu 1
49. N14-19/2016 Nabavka dobara: ""Tehnički i medicinski gasovi"" 08.07.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
50. N115-1/2016 Nabavka dobara: ""Aluminijum sulfat"" 15.07.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
51. N143/2016 Nabavka usluga: ""Usluga nabavke elektronske dinamičke baze podataka"" 22.07.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
52. N1-46/2016 Nabavka dobara: ""Membrana za Osmotron 3000"" 26.07.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
53. N5-14/2016 Nabavka dobara: ""Prigušnice u "EX"zaštiti"" 27.07.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
54. N1-58/2016 Nabavka dobara: ""Linijski filter za čist komprimovani vazduh"" 27.07.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
55. N79-44/2016 Nabavka dobara: ""Laboratorijski farmaceutski zamrzivač"" 27.07.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
56. N74-42/2016 Nabavka dobara: ""Memorijski moduli za računare"" 04.08.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
57. N782/2016 Nabavka dobara: "Rezervni delovi za radnu mašinu 'Kubota' " 18.08.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Obaveštenje
Obaveštenje 1
Zahtev za ponudu 1
Obaveštenje 2
Odluka o dodeli ugovora
58. N118/2016 Nabavka usluga: ""Usluge prevođenja"" 22.08.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
59. N100-61-3/2016 Nabavka dobara: ""Dihtung vrata prema uzorku"" 22.08.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
60. N360/2016 Nabavka usluga: ""Zdravstvene usluge za zaposlene u Galenika a.d. Beograd za period od godinu dana"" 01.09.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
61. N391/2016 Nabavka usluga: ""Nabavka prava korišćenja aplikativnog softvera za kadrovsku evidenciju i obračun zarada za 1500 zaposlenih i 15 radnih stanica"" 19.09.2016. Redovan Postupak nabavke obustavljen Zahtev za ponudu
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Odluka o obustavi postupka
62. N16-54/2016 Nabavka usluga: ""Tekstil"" 23.09.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Dopuna dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
63. N419/2016 Nabavka usluga: ""Nabavka prava korišćenja aplikativnog softvera za kadrovsku evidenciju i obračun zarada za 1500 zaposlenih i 15 radnih stanica"" 05.10.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
Pitanja1
Odgovori1
64. N425/2016 Nabavka usluga: ""Usluge remonta toner kaseta za lasarske štampače "HP" I "LEXMARK" na godišnjem nivou"" 13.10.2016. Redovan Doneta odluka o dodeli ugovora Zahtev za ponudu
Odluka o dodeli ugovora
65. N102-35/2016 Nabavka dobara: ""Zimski pneumatici"" 21.10.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
66. N59-7/2016 Nabavka dobara: ""Mašina za uništavanje štampanog pakovnog materijala"" 09.11.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
67. N485/2016 Nabavka usluga: ""Nabavka i održavanje licence softvera za korporativnu antivirusnu i antispam zaštitu na godišnjem nivou za 700 korisnika"" 16.11.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
68. N485/2016 Nabavka dobara: ""Sredstva lične zaštite"" 17.11.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
69. N85-1/2016 Nabavka dobara: ""Novogodišnji propagandni materijal"" 22.11.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
70. N503/2016 Nabavka usluga: ""Uzrokovanje i analiza vode za piće"" 25.11.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
71. N18-22-1/2016 Nabavka dobara: ""Komplet opreme za linijsko čitanje farma koda"" 29.11.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
72. N540/2016 Nabavka usluga: ""Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju kondenzne instalacije i centralizovanu pripremu napojne vode u kotlarnici"" 15.12.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
73. N560/2016 Nabavka usluga: ""Paušalno održavanje "Hewlett Packard" računarske i "CISCO" mrežne opreme na godišnjem nivou (sa zamenom stare nepopravljive opreme novom, po modelu "staro za novo")"" 20.12.2016. Redovan Prikupljanje ponuda Zahtev za ponudu
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Pitanja i odgovori 3

2015.


R.br. Oznaka P r e d m e t - O p i s Datum
objavljivanja
Postupak Status Preuzmite
(.pdf)
01. J.N.13-1/2015 Nabavka dobara: "Laboratorijski nameštaj" 14.01.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
Odluku-1
02. J.N.14/2015 Nabavka radova: "Izvođenje radova na ravnom krovu FČFP iznad šećernog oblaganja" 14.01.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
03. J.N.54-1/2015 Nabavka dobara: "T e k s t i l" 14.01.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
04. J.N.632/2015 Nabavka usluga: "Etaloniranje termohigrometra" 15.01.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
05. J.N.25/2015 Nabavka radova: "Sanacija ravnog krova trafo stanice kod Upravne zgrade" 21.01.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obvaveštenje-1
06. J.N.26-1/2015 Nabavka dobara: "Laboratorijska oprema" 27.01.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
07. J.N.42/2015 Nabavka usluga: "Pregled opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline" 27.01.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Pit.pon.-1/Odg.nar.-1
Obaveštenje-1
08. J.N.43/2015 Nabavka usluga: "Preventivno održavanje, kvalifikacija i popravka uređaja ERWEKA" 27.01.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
09. J.N.44/2015 Nabavka usluga: "Kalibracija uzorkivača vazduha (4 komada, model: MAS100NT, proizvođač: MBV)" 27.01.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
10. J.N.58/2015 Nabavka radova: "Izrada pasive računarske mreže u objektu BLOK-C i priključenje na postojeću kompanijsku mrežu" 29.01.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Pit.pon.-1/Odg.nar.-1
Obaveštenje-1
11. J.N.2-1/2015 Nabavka dobara: "Termovizijska kamera" 05.02.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
12. J.N.70/2015 Nabavka usluga: "Preventivno održavanje i kvalifikacija HPLC sistema" 05.02.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
13. J.N.79-I/2015 Nabavka dobara: "PVC armirana creva" 05.02.2015. Otvoren Dodeljen ugovora Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
14. J.N.62/2015 Nabavka usluga: "Metrološko potvrđivanje i kontrolisanje linijskih vaga" 06.02.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
15. J.N.4-1/2015 Nabavka dobara: "Automatska parking rampa" 06.02.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
16. J.N.615/2015 Nabavka usluga: "Izrada novih i dorada postojećih alata" 23.02.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
17. J.N.6-1/2015 Nabavka dobara: "Čelične cevi" 24.02.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
18. J.N.77-I/2015 Nabavka dobara: "Trakcione baterije" 24.02.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
19. J.N.117-I/2015 Nabavka dobara: "Industrijski senzorski konektori" 24.02.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
20. J.N.146-1/2015 Nabavka dobara: "Filter vreće" 24.02.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
21. J.N.26-2/2015 Nabavka dobara: "Laboratorijski rezervni delovi" 26.02.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku nar.-1
22. J.N.96/2015 Nabavka usluga: "Obuka 47 pripadnika Službe FTO za dobijanje licence po programu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, janim skupovima i drugim mestima okupljanja građana - rad sa oružjem" 27.02.2015. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Pitanja pon.-1
Odgovore nar.-1
Pit.pon.-2-Odg.nar.-2
Obaveštenje-1
23. J.N.94/2015 Nabavka usluga: "Redovan pregled uređaja za merenje ukupnog organskog ugljenika TOS-4000 i TOS-5000 sa kalibracijom i izdavanjem Kalibracionog izveštaja ili uverenja" 03.03.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Izmene K.D.
Obaveštenje-1
24. J.N.22-1/2015 Nabavka dobara: "Laboratorijski digestor" 06.03.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku nar.-1
25. J.N.250-1/2015 Nabavka dobara: "Vodonepropusne svetiljke" 10.03.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
26. J.N.114/2015 Nabavka usluga: "Hemijsko čišćenje vodene strane i mehaničko čišćenje dimne strane parnog kotla br.5. - TPK Zagreb, u skladu sa Specifikacijom" 10.03.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
27. J.N.229-1/2015 Nabavka dobara: "Pocinkovani kontejneri" 10.03.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Dopuna-1 K.D.
Odluku nar.-1
28. J.N.128/2015 Nabavka usluga: "Izrada spiralnog uloška izmenjivača toplote" 11.03.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
29. J.N.115/2015 Nabavka radova: "Podopolagački radovi u odeljenju tableta FABRIKE LEKOVA " 13.03.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Pit.pon.-1/Odg.nar.-1
Pit.pon.-2/Odg.nar.-2
Izmena-1 K.D.
Obaveštenje-1
30. J.N.124/2015 Nabavka usluga: "Generalna popravka motora na teretnom vozilu TURBO ZETA 7912 DS" 16.03.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
31. J.N.63/2015 Nabavka usluga: "Kurirske usluge" 16.03.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Pit.pon.-1/Odg.nar.-1
Odluku-1
32. J.N.60-1/2015 Nabavka dobara: "Vodovodni material - po partijama" 17.03.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Izm.-dop. K.D.-1
Izm.-dop. K.D.-2
Odluku-1
33. J.N.118/2015 Nabavka usluga: "Dorada PHARMACODE softvera sistema za apliciranje akciznih markica" 17.03.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Pit.pon.-1/Odg.nar.-1
Obaveštenje-1
34. J.N.43-1/2015 Nabavka dobara: "Delovi za grejanje" 17.03.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
35. J.N.142/2015 Nabavka usluga: "Servisiranje i održavanje vozila marke CITRÖEN C-5, 2.0 HDI, na godišnjem nivou" 19.03.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
36. J.N.152/2015 Nabavka usluga: "Servis, popravka i održavanje multifunkcijskih uređaja KONICA MINOLTA, na godišnjem nivou" 23.03.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
37. J.N.149/2015 Nabavka radova: "Hemijsko čišćenje izmenjivača toplote za sanitarnu vodu u podstanici FABRIKE LEKOVA" 25.03.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
38. J.N.51-1/2015 Nabavka dobara: "Sredstva za mašinsko pranje posuđa" 26.03.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
39. J.N.52-1/2015 Nabavka dobara: "Držač temperaturne liste" 30.03.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
40. J.N.154/2015 Nabavka usluga: "Servisiranje i održavanje vozila marke PEUGEOT, na godišnjem nivou" 31.03.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
41. J.N.16-2/2015 Nabavka dobara: "Led svetiljke" 01.04.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
42. J.N.27-1/2015 Nabavka dobara: "Prekidač protoka" 06.04.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Dopuna-1 K.D.
Odluku-1
43. J.N.6-2/2015 Nabavka dobara: "Crne bezšavne cevi" 07.04.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku nar.-1
44. J.N.176/2015 Nabavka usluga: "Servisiranje i održavanje vozila marke CITRÖEN JUMPER 2.2 HDI, na godišnjem nivou" 07.04.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
45. J.N.183/2015 Nabavka radova: "Zamena dotrajale olučne instalacije" 15.04.2015. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
46. J.N.1-1/2015 Nabavka dobara: "Interna baterija" 21.04.2015. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
47. J.N.156/2015 Nabavka usluga: "Redovno održavanje na godišnjem nivou 9 kom. industrijskih InkJet štapmača i 14 kom. lepilica za akcizne markice sa softverom" 21.04.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Izmene K.D.-1
Obaveštenje-1
48. J.N.157/2015 Nabavka usluga: "Sanacija curenja kondenzatora na rashladnom kompresoru MCQUAY PROXIMUS 500, sa puštanjem u rad i dokazivanjem parametara" 21.04.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
49. J.N.177/2015 Nabavka usluga: "Isporuka, montaža i puštanje u rad rashladnog agregata" 21.04.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
50. J.N.46-1/2015 Nabavka dobara: "Regulacioni ventil za paru" 24.04.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku nar.-1
51. J.N.50-1/2015 Nabavka dobara: "Zaštitne maske za lice" 24.04.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku nar.-1
52. J.N.19-1/2015 Nabavka dobara: "Tehničko medicinski gasovi" 27.04.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku nar.-1
53. J.N.201/2015 Nabavka usluga: "Resertifikacija prema standardu
EN ISO 13485:2012 i MDD 93/42/EEC
"
28.04.2015. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
54. J.N.8-1/2015 Nabavka dobara: "Boje i lakovi" 29.04.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Dodeljen ugovor
55. J.N.20-1/2015 Nabavka dobara: "Građevinski materijal" 29.04.2015. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
56. J.N.46-2/2015 Nabavka dobara: "Alat za tabletiranje" 30.04.2015. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
57. J.N.199/2015 Nabavka usluga: "Čišćenje i pranje ventilacije (filtera, ventilatora i hauba)" 30.04.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
58. J.N.211/2015 Nabavka usluga: "Revizija pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu" 04.05.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
59. J.N.195/2015 Nabavka usluga: "Ugradnja, puštanje u rad i izdavanje izveštaja za elektrodejonizator SEPTRON, na uređaju OSMOTRON-CRISTH" 05.05.2015. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
60. J.N.62-1/2015 Nabavka dobara: "Zaštitna obuća" 06.05.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku nar.-1
61. J.N.238/2015 Nabavka usluga: "Isporuka, montaža i puštanje u rad rashladnog agregata" 13.05.2015. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
62. J.N.18-1/2015 Nabavka dobara: "Delovi za tečnu hromatografiju" 15.05.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku nar.-1
63. J.N.44-1/2015 Nabavka dobara: "Klima uređaji" 15.05.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Izmenu K.D.-1
Izmenu K.D.-2
Odluku nar.-1
64. J.N.251/2015 Nabavka usluga: "Ugradnja sistema za sprečavanje povratnog toka sa dva nepovratna ventila" 18.05.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje nar.-1
65. J.N.239/2015 Nabavka usluga: "Redovno godišnje servisiranje gasnih hlorinatora" 26.05.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
66. J.N.256/2015 Nabavka usluga: "Preventivno odžavanje, kvalifikacija i popravka uređaja PHARMA TEST" 26.05.2015. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
67. J.N.257/2015 Nabavka usluga: "Preventivno odžavanje i kvalifikacija uređaja ERWEKA" 26.05.2015. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
68. J.N.259/2015 Nabavka usluga: "Preventivno odžavanje i kvalifikacija uređaja ELGA" 26.05.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
69. J.N.253/2015 Nabavka usluga: "Popravka kvara štampača model: YDP20-OCE, povezanog na analitičku vagu SARTORIUS model: MW235P-OCE" 28.05.2015. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
70. J.N.254/2015 Nabavka usluga: "Popravka kvara sterilizatora FEDEGARI" 28.05.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
71. J.N.36-1/2015 Nabavka dobara: "Potrošni material za jednokratnu upotrebu" 01.06.2015. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
72. J.N.198-1/2015 Nabavka dobara: "Ispitivanje i servisiranje ventila sigurnosti" 01.06.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
73. J.N.281/2015 Nabavka usluga: "Procena fer tržišne vrednosti celokupne imovine, obaveza i kapitala Galenka A.D. Beograd i zavisnih pravnih lica Galing d.o.o, Galenika Crna Gora d.o.o, Galenika Klirit d.o.o, i Galenika Banja Luka d.o.o, u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o privatizaciji" 01.06.2015. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Pit.pon.-1/Odg.nar.-1
Obaveštenje-1
74. J.N.36-2/2015 Nabavka dobara: "Potrošni materijal za jednokratnu upotrebu" 01.06.2015. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
75. J.N.270/2015 Nabavka usluga: "Popravka svetlećih reklama znaka i natpisa Galenika ad - Beograd" 18.06.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
76. J.N.296/2015 Nabavka usluga: "Procena fer tržišne vrednosti celokupne imovine, obaveza i kapitala Galenka A.D. Beograd i zavisnih pravnih lica Galing d.o.o, Galenika Crna Gora d.o.o, Galenika Klirit d.o.o, i Galenika Banja Luka d.o.o, u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o privatizaciji" 18.06.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
77. J.N.129/2015 Nabavka usluga: "Dorada rotacionog stola" 18.06.2015. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
78. J.N.64/2015 Nabavka usluga: "Usluge prevođenja" 22.06.2015. Otvoren Prikupljanje
ponuda
Javni poziv
Dokumentaciju
79. J.N.285/2015 Nabavka usluga: "Kupovina i instalacija programskog paketa: UV-Vis ChemStation" 26.06.2015. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
80. J.N.52-2/2015 Nabavka dobara: "Kliritna polica" 30.06.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluka nar.-1
81. J.N.108/2015 Nabavka usluga: "Elektronska dinamička baza podataka" 30.06.2015. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
82. J.N.310/2015 Nabavka usluga: "Etaloniranje DATA LOGERA" 01.07.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje nar.-1
83. J.N.323/2015 Nabavka usluga: "Preventivno odžavanje i kvalifikacija uređaja ERWEKA" 02.07.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje nar.-1
84. J.N.320/2015 Nabavka usluga: "Preventivno održavanje i kvalifikacija uređaja PHARMA TEST" 03.07.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje nar.-1
85. J.N.21/2015 Nabavka dobara: "Mašina za etiketiranje samolepljivih etiketa na liniji za punjenje i pakovanje sirupa" 03.07.2015. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
Pit.pon.-Odg.nar.-1
86. J.N.330/2015 Nabavka radova: "Čišćenje cisterne za skladištenje 2500 tona mazuta po specifikaciji" 08.07.2015. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje nar.-1
87. J.N.329/2015 Nabavka usluga: "Verifikacija uređaja GC DANY EDUCATION" 09.07.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje nar.-1
88. J.N.298/2015 Nabavka usluga: "Monitoring system nadpritisaka za prostorije Mikrobiologije u Bloku C" 09.07.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje nar.-1
89. J.N.299/2015 Nabavka usluga: "Generalna popravka motora viljuškara POBEDA B-35" 09.07.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje nar.-1
90. J.N.303/2015 Nabavka usluga: "Popravka radne mašine HUSGWARNA 175 AWD travokosačice ROIDER" 09.07.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje nar.-1
91. J.N.326/2015 Nabavka usluga: "Kompletna popravka limarije na kabini vozila ZASTAVA 80.10 sa zaštitom i farbanjem celog vozila" 09.07.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje nar.-1
92. J.N.347/2015 Nabavka radova: "Radovi prema specifikaciji naručioca i tehničkoj dokumentaciji, kojom je definisano odlaganje startovanja predventilacije, kao i smanjenje trajanja vremena predventilacije, odobrenoj od strane nadležnog organa" 30.07.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje nar.-1
93. J.N.22-2/2015 Nabavka dobara: "Uređaj za proizvodnju prečišćene vode" 11.08.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku nar.-1
94. J.N.375/2015 Nabavka usluga: "Zdravstvene usluge za zaposlene u Galenika a.d. Beograd - na godišnjem nivou" 25.08.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Pit.pon.-Odg.nar.-1
Pit.pon.-Odg.nar.-2
Pit.pon.-Odg.nar.-3
Pit.pon.-Odg.nar.-4
Odluka nar.-1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
95. J.N.380/2015 Nabavka usluga: "Redovan pregled uređaja za merenje ukupnog organskog ugljenika TOC4000 i TOC5000 sa kalibracijom i izdavanjem Kalibracionog izveštaja ili uverenja" 04.09.2015. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Pit.pon.-Odg.nar.-1
Obaveštenje nar.-1
96. J.N.46-3/2015 Nabavka dobara: "Alat za tabletiranje" 14.09.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Dopuna K.D.-1
Odluka nar.-1
97. J.N.46-4/2015 Nabavka dobara: "Alat za tabletiranje" 14.09.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluka nar.-1
98. J.N.29-1/2015 Nabavka dobara: "Merna ćelija" 15.09.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluka nar.-1
99. J.N.39-1/2015 Nabavka dobara: "Cirkulacione pumpe" 15.09.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluka nar.-1
100. J.N.52-3/2015 Nabavka dobara: "Kliritna polica" 15.09.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluka nar.-1
101. J.N.47-1/2015 Nabavka dobara: "Vatrogasna oprema" 18.09.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluka nar.-1
102. J.N.18-2/2015 Nabavka dobara: "Delopvi za tečnu hromatografiju" 25.09.2015. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
103. J.N.44-2/2015 Nabavka dobara: "Klima uređaji" 25.09.2015. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
K.D.-izmenjena
Izmene K.D.-1
Obaveštenje nar.-1
Pit.pon./odg.nar.-1
104. J.N.21-1/2015 Nabavka dobara: "Aktuatori Omal" 09.10.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluka o dodeli ugovora
105. J.N.1-2/2015 Nabavka dobara: "Uređaj za besprekidno napajanje električnom energijom UPS" 09.10.2015. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje nar.1
Izmene i dopune K.D.
Obaveštenje o obust.postupka JN
106. J.N.62-3/2015 Nabavka dobara: "Nabavka radnih jakni" 09.10.2015. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
Pitanja i odgovori
107. J.N.22-3/2015 Nabavka dobara: "Nabavka laboratorijskog digestora" 09.10.2015. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
Izmene i dopune K.D.
Obaveštenje
Izmene i dopune K.D.1
Dokumentacija 1
108. J.N.462/2015 Nabavka usluga: "Usluge remonta toner kaseta za laserske štampače HP laser jet na godišnjem nivou" 20.10.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
109. J.N.456/2015 Nabavka usluga: "Održavanje sistema za razmeravanje i praćenje" 23.10.2015. Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva (čl.36.) Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
110. J.N.71/2015 Nabavka dobara: "Propagandni materijal" 13.11.2015. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
Objašnjenje J.N.
Izmena i dopune K.D.1
Izmena i dopune K.D.2
111. J.N.531/2015 Nabavka usluga: "Nabavka i održavanje licence softvera za korporativnu antivirusnu i antispam zaštitu na godišnjem nivou za 700 korisnika" 19.11.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje o zaključ.ugovoru
112. J.N.517/2015 Nabavka usluga: "Usluga uzorkovanja i analize vode za piće na godišnjem nivou" 20.11.2015. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
113. J.N.25-1/2015 Nabavka dobra: "Kalupi za presovanje akrilatnih zuba" 04.12.2015. Otvoren Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva (čl.36) Javni poziv
Dokumentaciju
Izmene KD i Dokumentacija
114. J.N.582/2015 Nabavka usluga: "Etaloniranje neautomatskih vaga prema specif.u prilogu prema datoj dinamici u fabrikama korisnika" 18.12.2015. Otvoren Prikupljanje ponuda Poziv za podnoš.ponude
Dokumentaciju
115. J.N.583/2015 Nabavka usluga: "Overavanje neautomatskih vaga prema spec.u prilogu prema datoj dinamici u fabrikama korisnika" 18.12.2015. Otvoren Prikupljanje ponuda Poziv za podnoš.ponude
Dokumentaciju

2014.


R.br. Oznaka P r e d m e t - O p i s Datum
objavljivanja
Postupak Status Preuzmite
(.pdf)
01. J.N.01/2014 Nabavka usluga: "Aktuarska procena rezervisanja za druga primanja zaposlenih po MRS 19 sa stanjem na dan 31.12.2013. za Galeniku a.d. i za zavisna društva: Galenika Klirit, Galenika Galing, Galenika Banja Luka i Galenika Crna Gora" 13.01.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Pitanja pon.-1
Obaveštenje-1
02. J.N.62/2014 Nabavka usluga: "Periodični pregled opreme za rad i pripadajućih el.instalacija i ispitivanje uslova radne sredine za 2014. godinu" 04.02.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
03. J.N.108/2014 Nabavka usluga: "Izrada plana zaštite od požara za Galenika a.d. Beograd - u restukturiranju, sa izmenama i dopunama postojećeg plana iz 2008. godine, sa predviđenom dinamikom razvoja mera na rok od 5 (pet) godina, i sa obavezom pribavljanja saglasnosti MUP-a na planski dokument, za šta će zahtev podneti Naručilac posla" 14.02.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje
04. J.N.76/2014 Nabavka usluga: "Servis, popravka i održavanje multifunkcijskih uređaja CONICA MINOLTA na godišnjem nivou" 20.02.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
05. J.N.111/2014 Nabavka usluga: "Nabavka i ugradnja grejača na dizel gorivo snage 2,1kB na teretna vozila Citroën JUMPER (4 komada) i Zastava RIVAL (1 komad)" 24.02.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Pitanja pon.-1
Obaveštenje-1
06. J.N.112/2014 Nabavka usluga: "Servisiranje i održavanje vozila marke Citroën JUMPER na godišnjem nivou" 24.02.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
07. J.N.113/2014 Nabavka usluga: "Servisiranje i održavanje vozila marke PEUGEOT, na godišnjem nivou" 24.02.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Pitanja pon.-1
Obaveštenje-1
08. J.N.12/2014 Nabavka usluga: "Prevođenje teksta" 25.02.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Izmenjeni J.P.
Izmenjena K.D.
Obaveštenje-1
Pitanja pon.-1
Odluku
ZZP-1 ponuđača
Odgovor na ZZP-1
Odluku-1
09. J.N.125/2014 Nabavka usluga: "Isporuka elektronske-dinamičke baze podataka" 25.02.2014. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje
10. J.N.77/2014 Nabavka usluga: "Tehničko održavanje i servisiranje liftova Galenike ad Beograd - u restrukturiranju, na godišnjem nivou" 27.02.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Izmenu dokumentacije-1
Obaveštenje-1
11. J.N.30/2014 Nabavka dobara: "Uložak filtera za pripremu pare" 06.03.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
12. J.N.186/2014 Nabavka dobara: "Tekstilni materijal" 06.03.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
13. J.N.182/2014 Nabavka dobara: "Filter patrone za prečišćenu vodu" 13.03.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
14. J.N.175/2014 Nabavka usluga: "Servisiranje i održavanje vozila marke Citroën C5 na godišnjem nivou" 17.03.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
15. J.N.290/2014 Nabavka dobara: "Filteri za filtraciju vazduha" 17.03.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
16. J.N.255/2014 Nabavka dobara: "Rezervni delovi za grejanje" 25.03.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
17. J.N.313/2014 Nabavka dobara: "Vodovodni materijal" 25.03.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
18. J.N.203/2014 Nabavka usluga: "Ispitivanje i merenje funkcionalnosti rada relejnih zaštita trafo stanica Galenike a.d., kao i katodne zaštite kotlarnice" 11.04.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Pitanje pon.-1
Obaveštenje-1
19. J.N.319/2014 Nabavka dobara: "HPLC kolone" 15.04.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
20. J.N.235/2014 Nabavka usluga: "Usluga sanacije temelja parnog kotla br. 6. u skladu sa specifikacijom potrebnih radova i urađenim Projektom o sanaciji" 29.04.2014. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
21. J.N.248/2014 Nabavka usluga: "Generalna popravka motora na teretnom vozilu FAP 1318-42KK" 15.05.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Dopunu-1 K.D.
Obaveštenje-1
22. J.N.305/2014 Nabavka usluga: "Sanacija temelja parnog kotla br. 6. u skladu sa specifikacijom potrebnih radova i urađenim Projektom o sanaciji" 03.06.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
23. J.N.573/2014 Nabavka dobara: "Portabl baterijski data loger" 03.06.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
24. J.N.564/2014 Nabavka dobara: "Zaštitne maske, rukavice i nazuvice" 03.06.2014. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
25. J.N.463/2014 Nabavka dobara: "Čelični prohromski lim Č4580" 03.06.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
26. J.N.453/2014 Nabavka dobara: "Prenosno tečno kupatilo" 03.06.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
27. J.N.299/2014 Nabavka dobara: "Razvodni ormar, sa ugradnjom opreme i sertifikacija istog u Ex zaštiti, prema specifikaciji u prilogu, za mašinu Ultra-Turrax" 09.06.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Izmena-1 K.D.
Odluka-1
28. J.N.27d/2014 Nabavka dobara: "Tehnički i medicinski gasovi" 10.06.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
29. J.N.545/2014 Nabavka dobara: "Armirana PVC creva" 19.06.2014. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
30. J.N.317/2014 Nabavka usluga: "Izvođenje radova na krovnom pokrivaču i fasadi ulaznog dela FČFP" 23.06.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Pitanja pon.-1
Obaveštenje
31. J.N.664/2014 Nabavka dobara: "Cirkulaciona pumpa za toplu vodu sa ugradnjom" 30.06.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
32. J.N.564-1/2014 Nabavka dobara: "Nazuvice" 04.07.2014. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
33. J.N.566/2014 Nabavka dobara: "Zaštitne maske i rukavice" 04.07.2014. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
34. J.N.652/2014 Nabavka dobara: "Sredstva za higijenu, dezinfekciju i osveživači" 04.07.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
35. J.N.345/2014 Nabavka usluga: "Preventivno održavanje i kvalifikacija laboratorijske opreme (HPLC sistem 1200 AGILENT)" 15.07.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
36. J.N.346/2014 Nabavka usluga: "Preventivno održavanje i kvalifikacija laboratorijske opreme" 15.07.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
37. J.N.358/2014 Nabavka usluga: "Generalna popravka motora na teretnom vozilu FAP 1318-42KK" 21.07.2014. Otvoren Zakljičen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
38. J.N.564-1a/2014 Nabavka dobara: "Nazuvice" 28.07.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
39. J.N.565/2014 Nabavka dobara: "Zaštitne maske, rukavice i kape" 28.07.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
40. J.N.683/2014 Nabavka dobara: "Vaga i PH-metar" 28.07.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
41. J.N.697/2014 Nabavka dobara: "Delovi za pumpu na mašini za kapsuliranje" 28.07.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
42. J.N.701/2014 Nabavka dobara: "Modul za HPLC" 28.07.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
43. J.N.397/2014 Nabavka usluga: "Procena fer tržišne vrednosti celokupne imovine, obaveza i kapitala Galenika a.d. Beograd - u restrukturiranju i zavisnih društava na dan: 31.12.2013." 18.08.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
44. J.N.394/2014 Nabavka usluga: "Generalna opravka motora na viljuškaru HYUSTER" 22.08.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje
45. J.N.792/2014 Nabavka dobara: "Vodovodni materijal" 22.08.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
46. J.N.802/2014 Nabavka dobara: "ČILER" 26.08.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
47. J.N.831/2014 Nabavka dobara: "Cevne spojnice" 26.08.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
48. J.N.871/2014 Nabavka dobara: "Sitan inventar" 27.08.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
49. J.N.779/2014 Nabavka dobara: "HPLC kolone" 01.09.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
50. J.N.432/2014 Nabavka usluga: "Uslužno ispitivanje sterilnosti u gotovim proizvodima" 09.09.2014. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju Obaveštenje
51. J.N.442/2014 Nabavka dobara: "Remont toner kaseta za laserske štampače Hewlett Packard na godišnjem nivou" 25.09.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku
Obaveštenje-1
52. J.N.429/2014 Nabavka usluga: "Redovno godišnje servisiranje rashladnog agregata" 06.10.2014. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
53. J.N.532/2014 Nabavka usluga: "Aktuarska procena rezervisanja za druga primanja zaposlenih po MRS 19 sa stanjem na dan 31.12.2014. za Galenika a.d. Beograd i za zavisna društva: Galenika Klirit d.o.o.-Beograd, Galenika Galing d.o.o.-Beograd, Galenika d.o.o.-Banja Luka i Galenika Crna Gora d.o.o.-Podgorica" 06.11.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
54. J.N.1353/2014 Nabavka dobara: "Kalendari (stoni, zidni), rokovnici, planeri" 17.11.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Pit.pon.-1/Odgovori-1
Izmena k.d.-1
Obaveštenje-1
55. J.N.555/2014 Nabavka radova: "Ugradnja poliuretanskih podova u prostorijama nesteroidnog dela Pogona tečnih i polučvrstih preparata, u skladu sa Specifikacijom" 18.11.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
56. J.N.948/2014 Nabavka dobara: "Šinski razvod za kran Demag" 18.11.2014. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
57. J.N.1067/2014 Nabavka dobara: "Tekstil" 18.11.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
58. J.N.1191/2014 Nabavka dobara: "Pojasni grejač za burad" 18.11.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
59. J.N.563/2014 Nabavka usluga: "Isporuka i održavanje licenci softvera za korporativnu antivirusnu i antispam zaštitu, na godišnjem nivou, za 700 korisnika" 20.11.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
Obaveštenje-1
60. J.N.558/2014 Nabavka usluga: "Prenošenje obaveze upravljanja ambalažnim otpadom na ovlašćenog operatera" 25.11.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Ispravka JP/KD
Obaveštenje-1
61. J.N.1161/2014 Nabavka dobara: "Delovi rashladne opreme" 26.11.2014. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
62. J.N.578/2014 Nabavka radova: "Sanacija limenog krova objekta Restoran i plava sala, u skladu sa Specifikacijom" 27.11.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Pit./Odgov.pon.-1
Obaveštenje-1
63. J.N.500/2014 Nabavka usluga: "Godišnje servisiranje kompresora ZT132" 28.11.2014. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
64. J.N.584/2014 Nabavka usluga: " Metrološko potvrđivanje elektro veličina" 02.12.2014. Otvoren Zaključen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
65. J.N.593/2014 Nabavka usluga: "Preuzimanje otpadne plastike i stakla ind. broja 150102 i 150107 od strane ovlašćenog operatera" 09.12.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
66. J.N.1498/2014 Nabavka dobara: "Novogodišnji paketići" 11.12.2014. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
67. J.N.603/2014 Nabavka usluga: "Popravka i preventivno održavanje aparata ERWEKA" 16.12.2014. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
68. J.N.1257/2014 Nabavka dobara: "Višestepena napojna pumpa" 18.12.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
69. J.N.1318/2014 Nabavka dobara: "Cirkulaciona pumpa" 18.12.2014. Otvoren Dodeljen ugovor Javni poziv
Dokumentaciju
Odluku-1
70. J.N.614/2014 Nabavka usluga: "Metrološko potvrđivanje i kontrolisanje linijskih vaga" 22.12.2014. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Pitanja/Odgovori-1
Pitanja/Odgovori-2
Obaveštenje-2
71. J.N.632/2014 Nabavka usluga: "Etaloniranje termohigrometara" 22.12.2014. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
72. J.N.611/2014 Nabavka radova: "Izrada 2 (dva) bakarna izmenjivača toplote" 29.12.2014. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
73. J.N.621/2014 Nabavka usluga: "Etaloniranje merila mase – vage sa neautomatskim funkcionisanjem" 29.12.2014. Otvoren Prikupljanje ponuda Javni poziv
Dokumentaciju
74. J.N.626/2014 Nabavka usluga: "Etaloniranje uzorkivača vazduha" 29.12.2014. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1
75. J.N.615/2014 Nabavka usluga: "Izrada novih i dorada postojećih alata" 31.12.2014. Otvoren Obustavljen postupak J.N. Javni poziv
Dokumentaciju
Obaveštenje-1


Nazad